Aktualności

Informacje o nowych produktach i ostatnich zmianach

PL-WIN 2.77


Przywrócono możliwość korzystania z automatycznego wyznaczania szerokości współpracującej płyty z żebrem b1.

Użytkownik ma możliwość wyboru tej opcji w oknie właściwości żebra:

 1. Opcja użytkownika, w której użytkownik sam definiuje szerokość współpracującą płyty oznaczoną beff,użyt.
 2. Opcja automatyczna, w której wartość beff,auto wyznaczana jest automatycznie przez program.

Domyślnie ustawiona jest opcja automatyczna.

Wartość beff,auto wyznaczana jest w trakcie generowania siatki MES (w zakładce Model MES) i wyświetlana w oknie właściwości żebra. Każda zmiana danych geometrycznych konstrukcji pociągająca za sobą dezaktualizację wcześniej wykreowanego modelu MES, powoduje również dezaktualizację wartości beff,auto

Wartość beff,użyt jest wprowadzana przez użytkownika. Wybór opcji użytkownika jest zachowany po zamknięciu okna tylko wtedy, gdy beff,użyt jest większe lub równe szerokości żebra B. W przeciwnym razie program zmieni opcję wyboru na automatyczna.

W analizie statycznej przyjmuje się przekrój teowy żebra, w którym szerokość półki b1 jest przyjmowana zgodnie z dokonanym wyborem opcji.

Wartość beff,auto jest wyznaczana przez program zgodnie z przepisami normowymi w zakresie możliwej precyzji interpretacji zapisów normowych i ograniczeń modelowania schematu statycznego. W przypadku, kiedy model statyczny żebra (w schemacie statycznym) jest złożony z kilku przęseł, wówczas program wyznacza szerokość współpracującą niezależnie dla każdego i-tego przęsła, która jest stała na jego długości. beff,auto formalnie jest średnią ważoną tych wielkości, gdzie wagą jest względna długość poszczególnych przęseł.

W przypadku wyboru opcji użytkownika wartość b1 = beff,użyt jest stała na całej długości żebra.

Klikając w przycisk pokaż zasięg beff, użytkownik ma możliwość wizualizacji szerokości współpracującej poszczególnych żeber na widoku konstrukcji w rzucie.

Aktualna wersja demonstracyjna


Dodano w naszym instalatorze możliwość skorzystania z wersji próbnej (na okres 7 dni). Zawiera ona wszystkie, zawsze aktualne składniki. Wymaga jedynie połączenia z internetem w trakcie wykonywania obliczeń modelu.

Instalator dostępny jest w dziale Do pobrania

Instalator Cadsis demo

Klucz HASP HL po aktualizacji Windows 10


Po ostatniej, zbiorczej aktualizacji systemu Windows 10 (do wersji 1607), mogą wystąpić problemy z rozpoznawaniem klucza USB. w tej sytuacji proszę wyjąć klucz, uruchomić ponownie komputer, włożyć go z powrotem i poczekać, aż zainstalują się sterowniki. Jeżeli to nie wystarczy, należy odświeżyć sterowniki, które są do ściągnięcia pod linkiem:

HASPUserSetup (zip - 14.7 MB)

Dodatkowo zauważyliśmy, że aktualizacja przywraca domyślne ustawienia kart graficznych Nvidia. Zalecamy więc dodanie naszych aplikacji (korzystających z widoku 3D) do panelu sterowania Nvidia i przypisanie im wydajnego procesora (jak na poniższych obrazkach). Zabieg ten znacznie poprawia jakość i szybkość widoku 3D.

Kombinatoryka wg PN-EN 1990 w RM-WIN 2D


Rozszerzono program główny RM-WIN 2D o wymagania normy PN-EN 1990:

 • uwzględnianie wszystkich cech normowych zadawanych obciążeń
 • wyznaczanie obwiedni sił przekrojowych w prętach z możliwością wyboru normowych kryteriów tworzenia kombinacji grup obciążeń
 • wariantowanie kombinacji grup obciążeń względem tzw. obciążeń wiodących
 • operowanie normowymi kategoriami obciążeń ułatwiające zadawanie współczynników obciążeniowych dla obciążeń zmiennych
 • przekazywanie do modułu RM-2D-STAL1993 rozkładów sił przekrojowych w prętach dla potrzeb sprawdzania warunków SGN i SGU pręta
RM-WIN 2D PN-EN 1990

Nowy moduł dla pakietu RM2D - Stal 1993


Do naszej oferty dołączył nowy moduł do wymiarowania konstrukcji stalowych wg PN-EN 1993.

Więcej szczegółów na stronie RM-2D-STAL-1993.

Kreator profili


Dodano nową funkcjonalność kreatora profili parametrycznych.

Podstawowym zadaniem kreatora jest możliwość stworzenia przez użytkownika profilu o dowolnej geometrii jego konturu, który może następnie stanowić przekrój pręta w modelu konstrukcji projektowanej w programach RM-WIN 2D i RM-WIN 3D. Charakterystyka:

 • import geometrii z pliku DXF
 • możliwość stworzenia całej rodziny profili na bazie jednego kształtu, w którym geometria jest opisana parametrycznie (jak np. rodzina dwuteowników z parametrami H, B, tw, tf, R1, R2)
 • wprowadzenie profilu poprzez zdefiniowanie jego konturu (dopuszczalne otwory)
 • wprowadzenie profilu giętego przy pomocy zdefiniowania linii środkowej tego kształtownika
 • szybkie definiowanie zaokrągleń pomiędzy liniami (konturu/linii środkowej)
 • dla profilu zdefiniowanego poprzez kontur możliwe wprowadzenie modelu ściankowego, pozwalającego na wyznaczenie charakterystyk cienkościennych oraz na ustalenie smukłości ścianek potrzebnych na etapie wymiarowania pręta wg norm
 • zdefiniowanie klasyfikacji normowej profilu, uwzględnianej na etapie wymiarowania pręta
 • automatyczne wyznaczanie charakterystyk geometrycznych profilu

Ostatnie zmiany

RM-2D-SPOL  4.9  (2017-09-22)
Usunięto możliwość nieprawidłowego sygnalizowania niewłaściwego doboru śrub w oknie danych połączenia doczołowego. Komunikat pojawiał się po zmianie stanu włącznika „Sprężane”.
RM-WIN 3D  8.10  (2017-09-19)
Usprawniono ukrywanie prętów nieobciążonych obciążeniem powierzchniowym.
RM-3D-STAL-1993  1.55  (2017-09-18)
W kontekście SGU dodano możliwość bezpośredniego zadania granicznej wartości przemieszczeń.
RM-2D-STAL-1993  1.19  (2017-09-18)
W kontekście SGU dodano możliwość bezpośredniego zadania granicznej wartości przemieszczeń.
RM-WIN 3D  8.9  (2017-09-14)
Przywrócono domyślną wartość współczynników γf=1,1 dla ciężaru własnego nowego zadania przy kombinacjach obciążeń wg PN-82/B-02000.
RM-WIN 2D  11.53  (2017-09-14)
Przywrócono domyślną wartość współczynników γf=1,1 dla ciężaru własnego nowego zadania przy kombinacjach obciążeń wg PN-82/B-02000.
RM-3D-STAL-1993  1.54  (2017-09-12)
Poprawiono wyznaczanie współczynników Cmi,0 przy sprawdzaniu nośności prętów zginanych i ściskanych wg metody I.
RM-2D-STAL-1993  1.18  (2017-09-12)
Poprawiono wyznaczanie współczynników Cmi,0 przy sprawdzaniu nośności prętów zginanych i ściskanych wg metody I.
RM-WIN 3D  8.8  (2017-09-07)
Poprawiono działanie opcji „Schemat / Korekta położenia węzłów”.
RM-2D-ZELB  6.7  (2017-09-07)
Poprawiono definiowanie stref zbrojenia strzemionami i uniemożliwiono powstawanie stref o zerowej długości.
RM-WIN 3D  8.7  (2017-09-06)
Usunięto możliwość pojawienia się komunikatu „Wystąpił błąd podczas obliczeń”.
RM-WIN 3D  8.6  (2017-09-05)
Przyśpieszono odnajdywanie wskazywanych obiektów w oknie głównym programu. Znaczne przyśpieszenie działania występuje dla niektórych kart graficznych.
RM-2D-SPOL  4.8  (2017-09-04)
Usunięto możliwość nieprawidłowego wyświetlania rysunku połączenia węzła.
PL-WIN  2.77  (2017-08-28)
Przywrócono możliwość korzystania z automatycznego wyznaczania szerokości współpracującej płyty z żebrem.
RM-WIN 3D  8.5  (2017-08-08)
Poprawiono zachowywanie rozmiarów płaszczyzny roboczej przy włączonej opcji „Nie zmieniaj zadanego rozmiaru”.
RM-WIN 2D  11.52  (2017-08-03)
Umożliwiono zmianę i zachowanie symbolu i nazwy grupy obciążeń ciężaru własnego.
RM-WIN 3D  8.4  (2017-08-01)
Dodano możliwość zachowywania kopii zapasowych plików zadań. Kopie zapasowe przechowywane są w podfolderach „Historia”, a ich liczbę określa się w opcjach programu.
RM-WIN 2D  11.51  (2017-07-27)
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” podczas wymiarowania prętów.
RM-WIN 3D  8.3  (2017-07-17)
Usprawniono rozkładanie obciążeń powierzchniowych na obciążenia prętów wykonywane przed obliczeniami statycznymi.
RM-2D-SPOL  4.7  (2017-07-05)
Poprawiono sprawdzanie nośności spoin łączących blachę węzłową z pasami w połączeniu „Spawane do blachy węzłowej”.

Cadsis 2016

ajax loading gif