Wymiarowanie konstrukcji drewnianych

Moduł pakietu RM2D (PN-B-03150:2000)

previous icon
Poprzedni
RM-2D-SPOL

RM-2D-DREW

Następny
RM-2D-SIN
next icon
Ikona RM-2D-DREW
Moduł RM-2D-DREW jest integralnym składnikiem pakietu RM2D przeznaczonym do wymiarowania konstrukcji drewnianych wg PN-B-03150:2000.

Instrukcja obsługi: Instrukcja-RM-2D-DREW.pdf

Folder reklamowy: Oferta-RM-2D-DREW.pdf

Ostatnie zmiany

4.6  (2018-05-11)
Poprawiono przyjmowanie minimalnego rozstawu łączników a2 w połączeniach trzpieniowych (gwoździe, śruby, wkręty), w których zastosowano płytki stalowe lub sklejkę.
4.5  (2017-06-21)
Poprawiono przyjmowanie minimalnych rozstawów i odległości śrub w połączeniach z płytkami stalowymi.
4.4  (2017-03-08)
Zmieniono opis klas trwania obciążeń zmiennych w kontekście „Stan graniczny użytkowania”.

Najważniejsze cechy modułu

 • pełna zgodność z wymaganiami i zaleceniami normy PN-B-03150:2000
 • możliwość wymiarowania przekrojów złożonych ujętych w normie
 • wymiarowanie połączeń deklarowanych na końcach pręta
 • automatyczne ustalanie listy kontekstów wymiarowania jakim dany pręt powinien podlegać, co zależy od przypisanego mu rodzaju przekroju oraz warunków jego pracy statycznej
 • uwzględnianie aspektów wymiarowania wynikających z przestrzennej pracy pręta konstrukcji
 • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych prętów dla potrzeb wymiarowania
 • zmianę parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych
 • automatyczne wskazywanie najniekorzystniejszego normowego warunku nośności pręta
 • automatyczne ustalanie kombinacji grup obciążeń, która decyduje o nośności pręta
 • wyświetlanie słupkowego diagramu nośności prętów ze wskazaniem warunku normowego, który decyduje o wykorzystaniu nośności oraz kombinacji obciążeń (w przypadku gdy diagram jest wygenerowany z uwzględnieniem wyników obliczeń dla pełnej kombinatoryki obciążeń)
 • automatyczne wyszukiwanie pręta w konstrukcji, dla którego decydujący normowy warunek nośności jest najniekorzystniejszy
 • automatyczne kreowanie dokumentu wymiarowania w formacie "rtf" zredagowanego w konwencji obliczeń "ręcznych" (rysunki, wzory, podstawienia, wyniki), z możliwością permanentnego podglądu, bezpośredniego wydruku lub eksportu do dokumentu popularnych edytorów tekstu (MS Word, OpenOffice i inne), co pozwala na szczegółowe śledzenie wpływu zmian parametrów wymiarowania na warunki wymiarowania, a także automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częściami dokumentacji technicznej sporządzanej przy pomocy popularnych edytorów tekstu
 • generowanie i umieszczanie w schowku, w postaci tzw. metapliku, rysunku połączeń, który może być importowany w programach do rysowania (AUTOCAD, MEGACAD) jako podkład do wykonania rysunku konstrukcyjnego wymiarowanego pręta
 • w obecnej wersji modułu możliwe jest zadeklarowanie następujących typów połączeń pręta:
  • połączenie na gwoździe
  • połączenie na śruby i sworznie
  • połączenie na wkręty
  • połączenie na płytki kolczaste
  • wrąb pojedynczy
  • wrąb podwójny

Cadsis 2016

ajax loading gif