Wymiarowanie konstrukcji stalowych

Moduł pakietu RM2D (PN-EN 1993)

previous icon
Poprzedni
RM-2D-STAL

RM-2D-STAL-1993

Następny
RM-2D-ZELB
next icon
Ikona RM-2D-STAL-1993
Moduł RM-2D-STAL-1993 jest integralnym składnikiem pakietu RM2D przeznaczonym do wymiarowania prętów stalowych wg PN-EN 1993.

Ostatnie zmiany

1.19  (2017-09-18)
W kontekście SGU dodano możliwość bezpośredniego zadania granicznej wartości przemieszczeń.
1.18  (2017-09-12)
Poprawiono wyznaczanie współczynników Cmi,0 przy sprawdzaniu nośności prętów zginanych i ściskanych wg metody I.
1.17  (2017-05-06)
Usunięto możliwość wystąpienia błędu po zmianie przekroju w oknie wymiarowania przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.

Najważniejsze cechy modułu

 • pełna zgodność z wymaganiami i zaleceniami normy PN-EN 1993
 • wymiarowanie prętów dowolnie złożonych przekrojach jednogałęziowych
 • wymiarowania prętów o przekrojach wielogałęziowych z różną konfiguracją i rodzajem kształtowników ich gałęzi
 • automatyczne określanie niektórych aspektów normowych wynikających ze stanu sił przekrojowych w pręcie oraz typu jego przekroju
 • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku SGN lub SGU pręta
 • wizualne sygnalizowanie przekroczenia warunków nośności pręta oraz niezgodności z normowymi regułami projektowania elementów konstrukcji
 • łatwa lokalizacja pręta o najniekorzystniejszym warunku nośności
 • indywidualne i grupowe zadawanie danych wymiarowania
 • prostotę posługiwania się jego opcjami i funkcjami
 • graficzną wizualizację danych i wyników obliczeń
 • generowanie tabeli warunków normowych wraz z diagramem stopni wykorzystania nośności prętów konstrukcji z możliwością selekcjonowania i sortowania wg wskazanego klucza
 • swobodę tworzenia dokumentacji graficzno-tekstowej poprzez skorzystanie z generowanych arkuszy, opracowanych w konwencji obliczeń ręcznych, automatycznie przesyłanych do MS Word lub do innych znanych edytorów poprzez schowek.
 • przykładowa dokumentacja pojedynczego pręta: PDF

Cadsis 2016

ajax loading gif