Wymiarowanie konstrukcji żelbetowych

Moduł pakietu RM2D (PN-B-03264:2002)

previous icon
Poprzedni
RM-2D-STAL-1993

RM-2D-ZELB

Następny
RM-2D-SPOL
next icon
Ikona RM-2D-ZELB
Moduł RM-2D-ZELB jest zintegrowanym składnikiem pakietu RM2D przeznaczonym do wymiarowania prętów żelbetowych wg PN-B-03264:2002.

Instrukcja obsługi: Instrukcja-RM-2D-ZELB.pdf

Folder reklamowy: Oferta-RM-2D-ZELB.pdf

Ostatnie zmiany

6.11  (2018-01-05)
Poprawiono skalowanie paska narzędzi w oknie wymiarowania elementu żelbetowego.
6.10  (2017-12-22)
Poprawiono dokument wymiarowania w sekcji „Długości wyboczeniowe” oraz poprawiono uwzględnianie wpływu smukłości pręta dla zadanych wartości lcol.
6.9  (2017-12-21)
Poprawiono wyliczenia momentów Msdx i Msdy w dokumencie wymiarowania w sekcji „Siły Przekrojowe”.

Najważniejsze cechy modułu

 • automatyczne ustalanie listy kontekstów wymiarowania jakim dany pręt powinien podlegać, co zależy od jego pracy statycznej, kinematycznej i kształtu przekroju
 • zadawanie obciążeń działających w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny ustroju, co pozwala na uwzględnienie w wymiarowaniu przestrzennej pracy pręta
 • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych prętów ściskanych oraz określanie wielkości (mimośrody niezamierzone, mimośrody statyczne, współczynnik wpływu smukłości) dla potrzeb wymiarowania
 • zmianę parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych
 • automatyczne ustalanie miarodajnej kombinacji grup obciążeń dla wielkości zbrojenia wymaganego (obwiednie zbrojenia)
 • deklarowanie zbrojenia w postaci rzeczywistych prętów z możliwością ich odginania i skracania
 • deklarowanie zbrojenia na ścinanie (strzemion)
 • doraźne sprawdzanie i automatyczne wyszukiwanie najniekorzystniejszego normowego warunku nośności granicznej przekrojów prostopadłych pręta (obwiednia nośności)
 • automatyczne wyszukiwanie i sprawdzanie na ścinanie najniekorzystniejszych odcinków ścinania pręta
 • generowanie wykresu (obwiedni) sił rozciągających w zbrojeniu głównym z uwzględnieniem wpływu sił poprzecznych
 • automatyczne wyznaczanie kąta nachylenia krzyżulców betonowych do osi podłużnej elementu
 • automatyczne wyszukiwanie miejsca maksymalnych szerokości rys prostopadłych i ukośnych pręta
 • wyznaczanie linii ugięcia pręta poprzez całkowanie krzywizny
 • umieszczanie w schowku lub bezpośrednie przesyłanie do WORD'a wyników liczbowych oraz rysunków w formie gotowych arkuszy, przygotowanych w konwencji obliczeń ręcznych z możliwością ich "wklejania" w edytorze akceptującym format RTF, co pozwala na automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częściami dokumentacji technicznej
 • przykład wygenerowanego dokumentu z wymiarowaniem elementu żelbetowego: PDF
 • generowanie i umieszczanie w schowku, w postaci tzw. metapliku, rysunku pręta wraz z zadeklarowanym zbrojeniem oraz zaznaczonymi przekrojami, który może być importowany w programach do rysowania (AUTOCAD, MEGACAD) jako podkład do wykonania rysunku konstrukcyjnego wymiarowanego pręta

Cadsis 2016

ajax loading gif