Projektowanie, analiza i wymiarowanie fundamentów

(PN-81/B-03020)

previous icon
Poprzedni
PL-WIN

FD-WIN

Następny
RM-OBC
next icon
Ikona FD-WIN
Program FD-WIN przeznaczony jest do wspomagania projektowania w zakresie analizy stanów granicznych oraz wymiarowania pojedynczego fundamentu lub grupy fundamentów o kształtach i konstrukcji ujętych w normie PN-81/B-03020, a posadowionych bezpośrednio na podłożu gruntowym i typowym - dla takich elementów konstrukcji - obciążeniu.

Instrukcja obsługi: Instrukcja-FD-WIN.pdf

Folder reklamowy: Oferta-FD-WIN.pdf

Ostatnie zmiany

2.15  (2019-07-09)
Poprawiono dokładność i stabilność obliczeń osiadań fundamentów.
2.14  (2019-02-14)
Poprawiono uwzględnianie ciężaru podłoża posadzek.
2.13  (2019-02-04)
Poprawiono wykres naprężeń pierwotnych w podłożu dla wyników II stanu granicznego. Na wykresie został uwzględniony wypór wody w gruncie nawodnionym.

W zakresie geometrii

 • kreowanie planu rozmieszczenia fundamentów bezpośrednich dla całej budowli w formie dowolnie skonfigurowanej grupy typowych fundamentów takich jak:
  • ława prostokątna
  • stopa prostokątna
  • stopa kołowa
 • deklarowanie poziomu posadowienia poszczególnych fundamentów
 • deklarowanie ograniczeń modelujących konstrukcje istniejące w sąsiedztwie fundamentów projektowanych
 • łatwa edycja dowolnych elementów schematu statycznego przez dodawanie, usuwanie i zmianę położenia fundamentów lub ograniczeń wynikających z istniejącego stanu zabudowy terenu
 • deklarowanie posadzek przylegających do konstrukcji lub fundamentu
 • deklarowanie obszarów wykopów pod fundamenty

W zakresie charakterystyki podłoża gruntowego

 • deklarowanie podłoża gruntowego wielowarstwowego
 • deklarowanie poziomów piezometrycznych wody gruntowej
 • deklarowanie parametrów poszczególnych warstw gruntowych
 • deklarowanie warstw wymiany gruntu

W zakresie obciążenia konstrukcji

 • możliwość zadawania typowych obciążeń dla poszczególnych fundamentów
 • tworzenie list obciążeń - wariantów obciążeń
 • możliwość pobierania zestawów obciążeń (wariantów obciążeń) z wyników obliczeń wykonanych w RM-WIN 2D i RM-WIN 3D dla kombinatoryki grup obciążeń

W zakresie wymiarowania fundamentów

 • sprawdzanie nośności fundamentu z warunku I-go stanu granicznego
 • sprawdzanie osiadań z warunku II-go stanu granicznego
 • sprawdzanie warunku na przebicie i zginanie fundamentu
 • wyznaczenie ilości koniecznego zbrojenia dla fundamentów żelbetowych
 • tworzenie zestawień ilości zbrojenia
 • możliwość włączenia procesu optymalizacji, który pozwala na optymalny dobór wymiarów fundamentu dla którego spełniony jest warunek nośności, warunek na przebicie i warunek zginania fundamentu
 • możliwość wyznaczenia rozmiarów fundamentów z narzuconych warunków kinematycznych dla "grupy" lub "szeregu" fundamentów (np. w sytuacji posadowienia na niecce górniczej)

W zakresie sporządzania dokumentacji zadania

 • podgląd wydruku w standardzie RTF zawierającym komentarze, rysunki, wzory i tabele
 • drukowanie dokumentu w formie tabelaryczno-graficznej z podziałem na blok danych i bloki wyników analizy i wymiarowania, z możliwością swobodnego wyboru zawartości wydruku
 • skalowanie drukowanych rysunków
 • określania parametrów typograficznych stron wydruku (marginesy, nagłówki, czcionka)
 • przesyłanie zawartości wydruku do schowka lub bezpośrednio do edytora tekstu MS Word
 • przykładowa dokumentacja dla wybranych fundamentów: PDF

W zakresie użytkowym

 • pełna swoboda korzystania z poszczególnych opcji i funkcji programu w trybie interakcyjnym przy jednoczesnej jego ochronie przed próbami wykonywania operacji merytorycznie nielogicznych lub wykraczających poza zakres stosowalności programu
 • możliwość dokonywania przez użytkownika zmian konfiguracji programu
 • graficzna wizualizacja wszelkich danych i wyników obliczeń w postaci konwencjonalnych wykresów wybranych wielkości z możliwością określania większości parametrów wyświetlania przez użytkownika
 • możliwość korzystania ze standardowej funkcji Pomocy na zasadach oferowanych przez środowisko systemu Windows

Cadsis 2016

ajax loading gif