Wymiarowanie dwuteowych dźwigarów ażurowych

Moduł pakietu RM2D

previous icon
Poprzedni
RM-2D-SIN

RM-2D-AZUR

Następny
RM-2D-Profile
next icon
Ikona RM-2D-AZUR
Moduł RM-2D-AZUR jest integralnym składnikiem pakietu RM2D przeznaczonym do wymiarowania dwuteowych dźwigarów ażurowych.

Instrukcja obsługi: Instrukcja-RM-2D-AZUR.pdf

Folder reklamowy: Oferta-RM-2D-SIN-AZUR.pdf

Ostatnie zmiany

3.3  (2017-12-05)
Poprawiono inicjowanie danych wymiarowania.
3.2  (2017-11-07)
Poprawiono wyświetlanie siły wewnętrznych w oknie wymiarowania przy włączonych obwiedniach.
3.1  (2016-05-22)
Poprawiono rejestrowanie zmian danych wymiarowania.

Najważniejsze cechy modułu

  • pełna zgodność obliczeń z zaleceniami zawartymi w monografii M. Łubiński, A. Filipowicz, W. Żółtowski, Konstrukcje metalowe, Część I, Podstawy projektowania, Arkady W-wa 2000 oraz w PN-90/B-03200
  • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku wymiarowania w dowolnym przekroju dźwigara
  • automatyczne wyszukiwanie miarodajnego warunku i położenia przekroju dla określonej kombinacji grup obciążeń
  • automatyczne ustalanie kombinacji grup obciążeń, która decyduje nośności dźwigara
  • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych pręta dla potrzeb wymiarowania z możliwością dokonywania zmian
  • zmianę parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych oraz wymiarowania
  • automatyczne kreowanie dokumentu wymiarowania w formacie "rtf" zredagowanego w konwencji obliczeń "ręcznych" (rysunki, wzory, podstawienia, wyniki), z możliwością podglądu, bezpośredniego wydruku lub eksportu do dokumentu popularnych edytorów tekstu (MS Word, OpenOffice i inne), co pozwala na automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częś­ciami dokumentacji technicznej sporządzanej przy pomocy popularnych edytorów tekstu
  • przykład wygenerowanego dokumentu z wymiarowaniem elementu ażurowego: PDF

Cadsis 2016

ajax loading gif