Wymiarowanie konstrukcji stalowych

Moduł pakietu RM2D (PN-90/B-03200)

previous icon
Poprzedni
RM-WIN 2D

RM-2D-STAL

Następny
RM-2D-STAL-1993
next icon
Ikona RM-2D-STAL
Moduł RM-2D-STAL jest integralnym składnikiem pakietu RM2D przeznaczonym do wymiarowania prętów stalowych wg PN-90/B-03200. Oznacza to, że wszelkie zmiany dokonywane w programie RM-WIN 2D, mające wpływ na wymiarowanie, są automatycznie uwzględniane przez moduł i odwrotnie - zmiany dokonywane w module, mające wpływ na stan sił w prętach konstrukcji, są automatycznie uwzględniane przez program główny RM-WIN 2D. Posługiwanie się tym modułem polega na operowaniu tzw. kontekstami wymiarowania ściśle powiązanymi z poszczególnymi normowymi warunkami stanów granicznych nośności i użytkowania.

Instrukcja obsługi: Instrukcja-RM-2D-STAL.pdf

Folder reklamowy: Oferta-RM-2D-STAL.pdf

Ostatnie zmiany

5.18  (2019-08-08)
Zmieniono sposób określania klasy przekroju. Obecnie, w pewnych sytuacjach, wyznaczona klasa przekroju może być niższa.
5.17  (2019-01-10)
Poprawiono wyznaczanie biegunowego promienia bezwładności „is” dla przekrojów wielogałęziowych. Wielkość ta nie ma wpływu na nośność prętów wielogałęziowych.
5.16  (2018-10-05)
W dokumencie wymiarowania wprowadzono wyróżnianie przekroczonych warunków nośności.

Najważniejsze cechy modułu

  • automatyczne określanie klasy dowolnych przekrojów prętów jednogałęziowych oraz wybranej grupy przekrojów (10 typów) prętów wielogałęziowych
  • automatyczne ustalanie listy kontekstów wymiarowania jakim dany pręt powinien podlegać, co zależy od jego pracy statycznej, kinematycznej i klasy przekroju
  • uwzględnianie aspektów wymiarowania wynikających z przestrzennej pracy pręta konstrukcji
  • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych prętów dla potrzeb wymiarowania, zarówno wg PN jak i zgodnie z zasadami mechaniki
  • zmianę parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych
  • automatyczne wskazywanie najniekorzystniejszego normowego warunku nośności pręta
  • wyświetlanie słupkowego diagramu nośności prętów ze wskazaniem warunku normowego, który decyduje o wykorzystaniu nośności oraz kombinacji obciążeń (w przypadku gdy diagram jest wygenerowany z uwzględnieniem wyników obliczeń dla pełnej kombinatoryki obciążeń)
  • automatyczne wyszukiwanie pręta w konstrukcji, dla którego decydujący normowy warunek nośności jest najniekorzystniejszy
  • generowanie i umieszczanie w schowku wyników liczbowych oraz rysunków w formie gotowych (dostępnych dla modyfikowania przez użytkownika) arkuszy w formacie RTF, przygotowanych w konwencji obliczeń ręcznych i akceptowanym przez popularne edytory tekstu (MS WORD, OpenOffice), co pozwala na automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częściami dokumentacji technicznej sporządzanej przy pomocy popularnych edytorów tekstu
  • sporządzanie zbiorczych zestawień wyników wymiarowania, w opcji wydruku programu głównego, w formie wydruków tabelaryczno-graficznych

Cadsis 2016

ajax loading gif