Wymiarowanie konstrukcji drewnianych

Moduł pakietu RM3D (PN-B-03150:2000)

previous icon
Poprzedni
RM-3D-STAL-1993

RM-3D-DREW

Następny
RM-3D-SIN
next icon
Ikona RM-3D-DREW
Moduł RM-3D-DREW przeznaczony jest do wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji drewnianych ściśle wg postanowień oraz zaleceń normy PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Jest on zintegrowanym składnikiem pakietu programów oznaczonych skrótową nazwą RM3D przeznaczonych do analizy statycznej i kinematycznej oraz wymiarowania przestrzennych konstrukcji prętowych o dowolnym schemacie statycznym.

Instrukcja obsługi: Instrukcja-RM-3D-DREW.pdf

Folder reklamowy: Oferta-RM-3D-DREW.pdf

Ostatnie zmiany

2.41  (2019-05-22)
Poprawiono oznaczenia osi dla charakterystyk przekroju wyświetlanych w oknie wymiarowania pręta.
2.40  (2019-04-08)
Usunięto możliwość wyznaczenia nieprawidłowych (bardzo dużych) długości wyboczeniowych prętów.
2.39  (2019-01-11)
Poprawiono uwzględnianie osłabień otworami przy wymiarowaniu prętów.

Najważniejsze cechy modułu

 • pełna zgodność z wymaganiami i zaleceniami normy PN-B-03150:2000
 • wymiarowanie prętów jednolitych
 • wymiarowania prętów o przekrojach złożonych, tj. o gałęziach łączonych za pomocą łączników mechanicznych (gwoździe, wkręty, śruby) oraz wielogałęziowych, których gałęzie łączone są za pomocą przewiązek
 • automatyczne określanie niektórych aspektów normowych wynikających ze stanu sił przekrojowych w pręcie oraz typu jego przekroju
 • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku nośności pręta dla "ręcznej" (określanej przez użytkownika) kombinacji grup obciążeń
 • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnej kombinacji grup obciążeń z punktu widzenia określonego warunku nośności pręta, czyli określanie globalnego stopnia wykorzystania nośności pręta na gruncie wszystkich możliwych i realnych kombinacji grup obciążeń
 • wizualne sygnalizowanie przekroczenia warunków SGN lub SGU
 • łatwa lokalizacja pręta o najniekorzystniejszym warunku SGN lub SGU
 • indywidualne i grupowe zadawanie danych wymiarowania
 • prostota posługiwania się jego opcjami i funkcjami
 • graficzną wizualizację danych i wyników obliczeń
 • generowanie tabeli warunków normowych wraz z diagramem stopni wykorzystania nośności prętów konstrukcji z możliwością selekcjonowania i sortowania wg wskazanego klucza
 • przykładowa tabela warunków: PDF
 • dużą swobodę tworzenia dokumentacji graficzno-tekstowej dzięki korzystaniu z gotowych arkuszy, opracowanych w konwencji obliczeń ręcznych, automatycznie przesyłanych do zaawansowanych edytorów tekstu (WordPad, MS Word , MS Works, StarOffice, OpenOffice)
 • przykładowa dokumentacja wymiarowania pręta: PDF

Cadsis 2016

ajax loading gif