Wymiarowanie konstrukcji stalowych

Moduł pakietu RM3D (PN-90/B-03200)

previous icon
Poprzedni
RM-WIN 3D

RM-3D-STAL

Następny
RM-3D-STAL-1993
next icon
Ikona RM-3D-STAL
Moduł RM-3D-STAL przeznaczony jest do wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji stalowych ściśle wg postanowień oraz zaleceń normy PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Jest on zintegrowanym składnikiem pakietu programów oznaczonych skrótową nazwą RM3D przeznaczonych do analizy statycznej i kinematycznej oraz wymiarowania przestrzennych konstrukcji prętowych o dowolnym schemacie statycznym.

Instrukcja obsługi: Instrukcja-RM-3D-STAL.pdf

Folder reklamowy: Oferta-RM-3D-STAL.pdf

Ostatnie zmiany

3.59  (2019-08-08)
Zmieniono sposób określania klasy przekroju. Obecnie, w pewnych sytuacjach, wyznaczona klasa przekroju może być niższa.
3.58  (2019-04-08)
Usunięto możliwość wyznaczenia nieprawidłowych (bardzo dużych) długości wyboczeniowych prętów.
3.57  (2018-12-03)
Poprawiono wyznaczanie współczynników ß przy sprawdzaniu ściskania ze zginaniem.

Najważniejsze cechy modułu

 • pełna zgodność z wymaganiami i zaleceniami normy PN-90/B-03200
 • wymiarowanie prętów dowolnie złożonych przekrojów jednogałęziowych
 • wymiarowania prętów o przekrojach wielogałęziowych o różnej konfiguracji i rodzaju kształtowników gałęzi
 • automatyczne określanie niektórych aspektów normowych wynikających ze stanu sił przekrojowych w pręcie oraz typu jego przekroju
 • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku nośności pręta dla "ręcznej" (określanej przez użytkownika) kombinacji grup obciążeń
 • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnej kombinacji grup obciążeń z punktu widzenia określonego warunku nośności pręta, czyli określanie globalnego stopnia wykorzystania nośności pręta na gruncie wszystkich możliwych i realnych kombinacji grup obciążeń
 • wizualne sygnalizowanie przekroczenia warunków nośności pręta
 • łatwa lokalizacja pręta o najniekorzystniejszym warunku nośności
 • indywidualne i grupowe zadawanie danych wymiarowania
 • prostotę posługiwania się jego opcjami i funkcjami
 • graficzną wizualizację danych i wyników obliczeń
 • generowanie tabeli warunków normowych wraz z diagramem stopni wykorzystania nośności prętów konstrukcji z możliwością selekcjonowania i sortowania wg wskazanego klucza
 • przykładowa tabela warunków: PDF
 • całkowitą swobodę tworzenia dokumentacji graficzno-tekstowej dzięki korzystaniu z gotowych arkuszy, opracowanych w konwencji obliczeń ręcznych, automatycznie przesyłanych do zaawansowanych edytorów tekstu (WordPad, MS Word , MS Works, StarOffice, OpenOffice)
 • przykładowa dokumentacja wymiarowania pręta: PDF

Cadsis 2016

ajax loading gif