Kreator zestawienia obciążeń - stałe, zmienne, wiatr, śnieg

(PN-82, PN-80 + Az1, PN-77, PN-EN)

previous icon
Poprzedni
FD-WIN

RM-OBC

Ikona RM-OBC
Zadaniem RM-OBC jest ułatwienie sporządzania zestawienia obciążeń przenoszonych przez konstrukcje budowlane. Wykonanie zestawiania obciążeń jest dla inżyniera obowiązkiem nierozerwalnie związanym z procesem projektowania konstrukcji a w szczególności z obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. Przygotowanie zestawienia jest często żmudnym i pracochłonnym zadaniem wymagającym dostępu do informacji w wielu normach obciążeniowych.

Zebranie i przetworzenie danych z norm obciążeniowych w jednym programie w znaczny sposób ułatwia projektantowi przygotowanie zestawienia obciążeń. Dodatkowo funkcje arkusza kalkulacyjnego zaimplementowane w RM-OBC pozwalają na sumowanie obciążeń z poszczególnych warstw, przeliczanie z wartości charakterystycznych na obliczeniowe oraz wykonywanie dowolnych operacji algebraicznych na wartościach obciążeń w celu na przykład zbierania obciążeń z różnych obszarów.

RM-OBC może współpracować z pakietami RM-WIN 2D i RM-WIN 3D dzięki możliwości bezpośredniego importu przygotowanego zestawienia obciążeń.

Instrukcja obsługi: Instrukcja-RM-OBC.pdf

Folder reklamowy: Oferta-RM-OBC.pdf

Ostatnie zmiany

4.9  (2019-05-06)
Dodano automatyczne aktualizowanie wartości obciążeń pobranych z zestawienia.
4.8  (2019-03-11)
Usunięto możliwość wystąpienia błędu konwersji podczas uruchamiania modułu.
4.7  (2019-03-05)
Zmieniono sposób definiowania obciążeń „Ciężar/Stałe” oraz „Użytkowe/Zmienne”.

Możliwości programu

RM-OBC jest wyspecjalizowanym programem stanowiącym połączenie bazy danych z arkuszem kalkulacyjnym. Baza danych programu w obecnej wersji 3.x zawiera informacje wymagane do zestawiania obciążeń według następujących norm polskich:

 • PN-82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
 • PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
 • PN-82/B-02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
 • PN-80/B-02010: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. (z uwzględnieniem poprawki PN-80/B-02010/Az1:2006)
 • PN-77/B-02011: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. (z uwzględnieniem poprawki PN-77/B-02011/Az1:2009)

Program umożliwia utworzenie listy obciążeń przykładanych w modelu obliczeniowy konstrukcji. Pozycje tej listy można grupować jeśli należą one do jednego, wspólnego rodzaju obciążenia. w programie wyróżnionych zostało pięć rodzajów obciążeń:

 • ciężar konstrukcji
 • obciążenia użytkowe
 • obciążenie śniegiem (z uwzględnieniem poprawki PN-80/B-02010/Az1:2006)
 • obciążenie wiatrem
 • inne obciążenia

Każdej grupie obciążeń można przypisać odpowiedni typ obciążenia tak jak:

 • typ stały
 • typ zmienny
 • typ wyjątkowy

Przykład wygenerowanej dokumentacji: PDF

Cadsis 2016

ajax loading gif