Zrzut ekranu

FD-Win-1997 - zadawanie parametru cuk - wytrzymałość gruntu na ścinanie bez odpływu

zadawanie parametru cuk - wytrzymałość gruntu na ścinanie bez odpływu

zadawanie parametru cuk - wytrzymałość gruntu na ścinanie bez odpływu (FD-Win-1997)

Cadsis 2016-2023

Screen