RM-Azur

Moduł do wymiarowania dwuteowych dźwigarów ażurowych


Background of RM-Azur

RM-Azur jest składnikiem pakietu 2D przeznaczonym do wymiarowania dwuteowych dźwigarów ażurowych.

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 3.3 
Poprawiono inicjowanie danych wymiarowania.
Wersja 3.2 
Poprawiono wyświetlanie siły wewnętrznych w oknie wymiarowania przy włączonych obwiedniach.
Wersja 3.1 
Poprawiono rejestrowanie zmian danych wymiarowania.
Wersja 2.2 
Rozszerzono sprawdzanie nośności dla kombinatoryki obciążeń o kombinacje dla przemieszczeń wezłów.

wcześniejsze zmiany

Więcej o module

Cechy
  • zgodność obliczeń z zaleceniami zawartymi w monografii M. Łubiński, A. Filipowicz, W. Żółtowski, Konstrukcje metalowe, Część I, Podstawy projektowania, Arkady W-wa 2000 oraz w PN-90/B-03200
  • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku wymiarowania w dowolnym przekroju dźwigara
  • automatyczne wyszukiwanie miarodajnego warunku i położenia przekroju dla określonej kombinacji grup obciążeń
  • automatyczne ustalanie kombinacji grup obciążeń, która decyduje nośności dźwigara
  • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych pręta dla potrzeb wymiarowania z możliwością dokonywania zmian
  • zmianę parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych oraz wymiarowania
  • automatyczne kreowanie dokumentu wymiarowania w formacie "rtf" zredagowanego w konwencji obliczeń "ręcznych" (rysunki, wzory, podstawienia, wyniki), z możliwością podglądu, bezpośredniego wydruku lub eksportu do dokumentu popularnych edytorów tekstu (MS Word, OpenOffice i inne), co pozwala na automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częś­ciami dokumentacji technicznej sporządzanej przy pomocy popularnych edytorów tekstu
  • przykład wygenerowanego dokumentu z wymiarowaniem elementu ażurowego: PDF
wymiarowanie, dźwigar ażurowy
dokumentacja, wzory, wyniki wymiarowania

Cadsis 2016-2024

Screen