RM-Stal

Moduł do wymiarowania konstrukcji stalowych wg PN


Background of RM-Stal

RM-Stal jest składnikiem pakietu 2D przeznaczonym do wymiarowania prętów stalowych wg PN-90/B-03200.

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 5.20 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy przechodzeniu do kontekstu "Środnik w złożonym stanie naprężenia".
Wersja 5.19 
Poprawiono dostępność kontekstu zwichrzenia dla niektórych rodzajów przekrojów złożonych.
Wersja 5.18 
Zmieniono sposób określania klasy przekroju. Obecnie, w pewnych sytuacjach, wyznaczona klasa przekroju może być niższa.
Wersja 5.17 
Poprawiono wyznaczanie biegunowego promienia bezwładności „is” dla przekrojów wielogałęziowych. Wielkość ta nie ma wpływu na nośność prętów wielogałęziowych.

wcześniejsze zmiany

Więcej o module

Cechy
  • automatyczne określanie klasy dowolnych przekrojów prętów jednogałęziowych oraz wybranej grupy przekrojów (10 typów) prętów wielogałęziowych
  • automatyczne ustalanie listy kontekstów wymiarowania jakim dany pręt powinien podlegać, co zależy od jego pracy statycznej, kinematycznej i klasy przekroju
  • uwzględnianie aspektów wymiarowania wynikających z przestrzennej pracy pręta konstrukcji
  • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych prętów dla potrzeb wymiarowania, zarówno wg PN jak i zgodnie z zasadami mechaniki
  • zmiana parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych
  • automatyczne wskazywanie najniekorzystniejszego normowego warunku nośności pręta
  • wyświetlanie słupkowego diagramu nośności prętów ze wskazaniem warunku normowego, który decyduje o wykorzystaniu nośności oraz kombinacji obciążeń (w przypadku gdy diagram jest wygenerowany z uwzględnieniem wyników obliczeń dla pełnej kombinatoryki obciążeń)
  • automatyczne wyszukiwanie pręta w konstrukcji, dla którego decydujący normowy warunek nośności jest najniekorzystniejszy
  • generowanie i umieszczanie w schowku wyników liczbowych oraz rysunków w formie gotowych (dostępnych dla modyfikowania przez użytkownika) arkuszy w formacie RTF, przygotowanych w konwencji obliczeń ręcznych i akceptowanym przez popularne edytory tekstu (MS WORD, OpenOffice), co pozwala na automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częściami dokumentacji technicznej sporządzanej przy pomocy popularnych edytorów tekstu
  • sporządzanie zbiorczych zestawień wyników wymiarowania, w opcji wydruku programu głównego, w formie wydruków tabelaryczno-graficznych
wymiarowanie stali PN-90/B, przekrój złożony
dokumentacja, wzory, wyniki wymiarowania, rysunki

Cadsis 2016-2020

Screen