RM-Stal

Moduł do wymiarowania konstrukcji stalowych wg PN


Background of RM-Stal

RM-Stal jest składnikiem pakietu 2D przeznaczonym do wymiarowania prętów stalowych wg PN-90/B-03200.

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 5.23 
Zwiększono liczbę cyfr znaczących w podstawieniach do wzorów na siły krytyczne w dokumencie wymiarowania.
Wersja 5.22 
Poprawiono uwzględnianie cięgien przy wyznaczaniu diagramu nośności prętów.
Wersja 5.21 
Poprawiono działanie kontekstu "Łączniki – smukłości zastępcze" dotyczącego prętów wielogałęziowych.
Wersja 5.20 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy przechodzeniu do kontekstu "Środnik w złożonym stanie naprężenia".

wcześniejsze zmiany

Więcej o module

Cechy
  • automatyczne określanie klasy dowolnych przekrojów prętów jednogałęziowych oraz wybranej grupy przekrojów (10 typów) prętów wielogałęziowych
  • automatyczne ustalanie listy kontekstów wymiarowania jakim dany pręt powinien podlegać, co zależy od jego pracy statycznej, kinematycznej i klasy przekroju
  • uwzględnianie aspektów wymiarowania wynikających z przestrzennej pracy pręta konstrukcji
  • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych prętów dla potrzeb wymiarowania, zarówno wg PN jak i zgodnie z zasadami mechaniki
  • zmiana parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych
  • automatyczne wskazywanie najniekorzystniejszego normowego warunku nośności pręta
  • wyświetlanie słupkowego diagramu nośności prętów ze wskazaniem warunku normowego, który decyduje o wykorzystaniu nośności oraz kombinacji obciążeń (w przypadku gdy diagram jest wygenerowany z uwzględnieniem wyników obliczeń dla pełnej kombinatoryki obciążeń)
  • automatyczne wyszukiwanie pręta w konstrukcji, dla którego decydujący normowy warunek nośności jest najniekorzystniejszy
  • generowanie i umieszczanie w schowku wyników liczbowych oraz rysunków w formie gotowych (dostępnych dla modyfikowania przez użytkownika) arkuszy w formacie RTF, przygotowanych w konwencji obliczeń ręcznych i akceptowanym przez popularne edytory tekstu (MS WORD, OpenOffice), co pozwala na automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częściami dokumentacji technicznej sporządzanej przy pomocy popularnych edytorów tekstu
  • sporządzanie zbiorczych zestawień wyników wymiarowania, w opcji wydruku programu głównego, w formie wydruków tabelaryczno-graficznych
wymiarowanie stali PN-90/B, przekrój złożony
dokumentacja, wzory, wyniki wymiarowania, rysunki

Cadsis 2016-2024

Screen