RM-3d-Drew

Moduł do wymiarowania przestrzennych konstrukcji drewnianych wg PN


Background of RM-3d-Drew

RM-3d-Drew jest składnikiem pakietu 3D i jest przeznaczony do wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji drewnianych ściśle wg postanowień oraz zaleceń normy PN-B-03150:2000.

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 2.54 
Poprawiono działanie okna wyników wymiarowania grupy prętów.
Wersja 2.53 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek prętów wielogałęziowych.
Wersja 2.52 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".
Wersja 2.51 
Poprawiono układ i skalowanie okna definiowania podziału pręta na przęsła.

wcześniejsze zmiany

Więcej o module

Cechy
 • zgodność z wymaganiami i zaleceniami normy PN-B-03150:2000
 • cechy materiałowe klas drewna zgodnie z PN-EN 338:2016
 • wymiarowanie prętów jednolitych
 • wymiarowania prętów o przekrojach złożonych, tj. o gałęziach łączonych za pomocą łączników mechanicznych (gwoździe, wkręty, śruby) oraz wielogałęziowych, których gałęzie łączone są za pomocą przewiązek
 • automatyczne określanie niektórych aspektów normowych wynikających ze stanu sił przekrojowych w pręcie oraz typu jego przekroju
 • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku nośności pręta dla "ręcznej" (określanej przez użytkownika) kombinacji grup obciążeń
 • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnej kombinacji grup obciążeń z punktu widzenia określonego warunku nośności pręta, czyli określanie globalnego stopnia wykorzystania nośności pręta na gruncie wszystkich możliwych i realnych kombinacji grup obciążeń
 • wizualne sygnalizowanie przekroczenia warunków SGN lub SGU
 • łatwa lokalizacja pręta o najniekorzystniejszym warunku SGN lub SGU
 • indywidualne i grupowe zadawanie danych wymiarowania
 • prostota posługiwania się jego opcjami i funkcjami
 • graficzną wizualizację danych i wyników obliczeń
 • generowanie tabeli warunków normowych wraz z diagramem stopni wykorzystania nośności prętów konstrukcji z możliwością selekcjonowania i sortowania wg wskazanego klucza
 • przykładowa tabela warunków: PDF
 • swoboda tworzenia dokumentacji graficzno-tekstowej, dzięki wykorzystaniu gotowych arkuszy RTF, opracowanych w konwencji obliczeń ręcznych, eksportowanych do edytorów tekstu (WordPad, MS Word, OpenOffice)
 • przykładowa dokumentacja wymiarowania pręta: PDF
widok modelu 3D
widok obciążeń powierzchniowych
ściskanie, wymiarowanie drewna wg PN-B-03150
zginanie, wymiarowanie drewna wg PN-B-03150
nośność przewiązek, wymiarowanie drewna wg PN-B-03150
zbiorcza tabela wyników, podsumowanie
dokumentacja, wzory, wyniki wymiarowania, rysunki

Cadsis 2016-2024

Screen