RM-3d-Drew-1995

Moduł do wymiarowania przestrzennych konstrukcji drewnianych wg Eurokodu 5


Background of RM-3d-Drew-1995

RM-3d-Drew-1995 jest składnikiem pakietu 3D, przeznaczonym do przestrzennego wymiarowania prętów drewnianych wg PN‑EN 1995‑1‑1.

Pobierz instalator

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 1.24 
Zgodnie z poprawką A2:2014 zmieniono sposób określania współczynnika Kshape dla skręcania elementów o przekroju prostokątnym.
Wersja 1.23 
Zmieniono sposób wyznaczania ugięć końcowych elementu zgodnie z poprawką do normy A2:2014.
Wersja 1.22 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek prętów wielogałęziowych.
Wersja 1.21 
Poprawiono wyznaczanie nośności śrub na docisk pod kątem do włókien.

wcześniejsze zmiany

Cadsis 2016-2023

Screen