RM-3d-Drew-1995

Moduł do wymiarowania przestrzennych konstrukcji drewnianych wg Eurokodu 5


Background of RM-3d-Drew-1995

RM-3d-Drew-1995 jest składnikiem pakietu 3D, przeznaczonym do przestrzennego wymiarowania prętów drewnianych wg PN‑EN 1995‑1‑1.

Pobierz instalator

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 1.29 
Umożliwiono definiowanie połączeń prętów współliniowych.
Wersja 1.28 
W połączeniach na płytki kolczaste umożliwiono wprowadzanie wielkości w przy wyłączonej opcji "Wzdłuż osi".
Wersja 1.27 
Poprawiono uwzględnianie zginania przy sprawdzaniu nośności na ściskanie ze zginaniem dla prętów wielogałęziowych.
Wersja 1.26 
Poprawiono uwzględnianie wpływu pęknięć na nośność na ścinanie elementów zginanych.

wcześniejsze zmiany

Cadsis 2016-2024

Screen