RM-3d-Drew-1995

Moduł do wymiarowania przestrzennych konstrukcji drewnianych wg Eurokodu 5


Background of RM-3d-Drew-1995

RM-3d-Drew-1995 jest składnikiem pakietu 3D, przeznaczonym do przestrzennego wymiarowania prętów drewnianych wg PN‑EN 1995‑1‑1.

Pobierz instalator

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 1.15 
Przyjęto nieciągły sposób podparcia elementu przy sprawdzaniu naprężeń docisku.
Wersja 1.14 
Poprawiono określanie współczynnika kc,90 przy sprawdzaniu ściskania w poprzek włókien.
Wersja 1.13 
W dokumencie wymiarowania poprawiono podstawienia wyrażeń (6.23), (6.24) i (6.32).
Wersja 1.12 
Usprawniono działanie kontekstu wymiarowania "Docisk".

wcześniejsze zmiany

Cadsis 2016-2022

Screen