RM-3d-Drew-1995

Moduł do wymiarowania przestrzennych konstrukcji drewnianych wg Eurokodu 5


Background of RM-3d-Drew-1995

RM-3d-Drew-1995 jest składnikiem pakietu 3D, przeznaczonym do przestrzennego wymiarowania prętów drewnianych wg PN‑EN 1995‑1‑1.

Pobierz instalator

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 1.20 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".
Wersja 1.19 
Poprawiono uwzględnianie prętów sąsiednich przy sprawdzaniu nośności połączeń na płytki kolczaste.
Wersja 1.18 
Poprawiono wyświetlanie warunku nośności na docisk.
Wersja 1.17 
Poprawiono wyświetlanie kombinacji obciążeń dla kontekstu SGU przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.

wcześniejsze zmiany

Cadsis 2016-2022

Screen