RM-3d-Stal

Moduł do wymiarowania przestrzennych konstrukcji stalowych wg PN


Background of RM-3d-Stal

RM-3d-Stal jest składnikiem pakietu 3D i jest przeznaczony do wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji stalowych wg postanowień oraz zaleceń normy PN-90/B-03200.

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 3.70 
Poprawiono działanie okna wyników wymiarowania grupy prętów.
Wersja 3.69 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek lub skratowania prętów wielogałęziowych.
Wersja 3.68 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".
Wersja 3.67 
Umożliwiono bezpośrednie zadawanie wartości momentu krytycznego dla zwichrzenia pręta.

wcześniejsze zmiany

Więcej o module

Cechy
 • zgodność z wymaganiami i zaleceniami normy PN-90/B-03200
 • wymiarowanie prętów dowolnie złożonych przekrojów jednogałęziowych
 • wymiarowania prętów o przekrojach wielogałęziowych o różnej konfiguracji i rodzaju kształtowników gałęzi
 • automatyczne określanie niektórych aspektów normowych wynikających ze stanu sił przekrojowych w pręcie oraz typu jego przekroju
 • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku nośności pręta dla "ręcznej" (określanej przez użytkownika) kombinacji grup obciążeń
 • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnej kombinacji grup obciążeń z punktu widzenia określonego warunku nośności pręta, czyli określanie globalnego stopnia wykorzystania nośności pręta na gruncie wszystkich możliwych i realnych kombinacji grup obciążeń
 • wizualne sygnalizowanie przekroczenia warunków nośności pręta
 • łatwa lokalizacja pręta o najniekorzystniejszym warunku nośności
 • indywidualne i grupowe zadawanie danych wymiarowania
 • prostotę posługiwania się jego opcjami i funkcjami
 • graficzną wizualizację danych i wyników obliczeń
 • generowanie tabeli warunków normowych wraz z diagramem stopni wykorzystania nośności prętów konstrukcji z możliwością selekcjonowania i sortowania wg wskazanego klucza
 • przykładowa tabela warunków: PDF
 • swoboda tworzenia dokumentacji graficzno-tekstowej, dzięki wykorzystaniu gotowych arkuszy RTF, opracowanych w konwencji obliczeń ręcznych, eksportowanych do edytorów tekstu (WordPad, MS Word, OpenOffice)
 • przykładowa dokumentacja wymiarowania pręta: PDF
wymiarowanie stali, ściskanie ze zginaniem
wymiarowanie stali, przekrój złożony, łączniki
zbiorcza tabela wyników, podsumowanie

Cadsis 2016-2024

Screen