RM-Spol

Moduł do wymiarowania połączeń konstrukcji stalowych wg PN


Background of RM-Spol

RM-Spol jest składnikiem pakietu 2D przeznaczonym do wymiarowania połączeń konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200 oraz podstaw słupów wg PN-85/B-03215 i PN-B-03215:1998.

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 4.17 
Poprawiono wymiarowanie połączeń na kątowniki dla przekrojów złożonych z blach.
Wersja 4.16 
Poprawiono jednostki naprężeń w oknie wyników podstawy słupa.
Wersja 4.15 
Poprawiono wyświetlanie schematu węzła w oknie danych połączenia „Spawane do blachy węzłowej”.
Wersja 4.14 
W dokumencie wymiarowania wprowadzono wyróżnianie przekroczonych warunków nośności.

wcześniejsze zmiany

Więcej o module

Rodzaje połączeń
 1. Doczołowe spawane - połączenie na obwodową spoinę pachwinową spawaną do innego elementu lub do blachy czołowej (np. połączenie rygla ze słupem lub połączenie dwóch prętów poprzez blachę czołową).
 2. Doczołowe na śruby - doczołowe połączenia zginane lub rozciągane (np. połączenie rygla ze słupem).
 3. Śrubowe na kątowniki - połączenie na śruby do podciągu lub słupa z wykorzystaniem kątowników. Opcjonalnie kątowniki mogą być przyspawane do słupa lub podciągu.
 4. Śrubowe do żebra - połączenie na śruby do żebra podciągu. Podciąg nie należy do zdefiniowanej w RM-WIN konstrukcji.
 5. Spawane do blachy węzłowej - połączenia prętów kratownic w węzłach do blachy węzłowej. Połączenie może zawierać spoiny pachwinowe i czołowe. w szczególności rolę blachy węzłowej może pełnić środnik np. teownika lub 1/2 dwuteownika.
 6. Podstawa słupa - jednodzielne podstawy słupów ściskanych osiowo lub mimośrodowo wymiarowane zgodnie z PN-85/B-03215 oraz PN-B-03215:1998.
nośność połączenia doczołowego na śruby
połączenie do blachy węzłowej
podstawa słupa, wyniki PN-B-03215
Cechy
 • możliwość deklarowania połączeń poszczególnych prętów w węzłach i przechowywanie danych tych połączeń wraz z zadaniem RM-WIN 2D
 • wyświetlanie na ekranie aktualnego widoku węzła ze zdefiniowanym połączeniem
 • wyświetlanie w oknie głównym modułu statusu wymiarowania połączenia wraz z opisem komunikatu
 • możliwość wpływania na konstrukcję połączenia (np. blachy usztywniające, żebra) oraz na rozmieszczenie śrub w połączeniach na śruby
 • możliwość określania kategorii połączeń śrubowych oraz sprawdzania stanu granicznego nośności i stanu granicznego użytkowania (dla s.g. użytkowania wymiarowanie odbywa się na podstawie obciążeń charakterystycznych)
 • automatyczne wyznaczanie obwodu spoin pachwinowych w połączeniach doczołowych według kryterium dostępności tych spoin z zewnątrz przekroju
 • automatyczne wyznaczanie pól podziału blachy podstawy słupa w oparciu o geometrię przekroju i blach pionowych podstawy
 • automatyczne uwzględnianie długości wyboczeniowych określonych w module RM-STAL dla nieprzegubowych podstaw słupów ściskanych osiowo
 • wyświetlanie wyników wymiarowania połączenia na ekranie w osobnym oknie dialogowym
 • generowanie i umieszczanie w schowku wyników liczbowych oraz rysunków w formie gotowych (dostępnych dla modyfikowania przez użytkownika) arkuszy w formacie RTF, przygotowanych w konwencji obliczeń ręcznych i akceptowanym przez popularne edytory tekstu (MS Word, OpenOffice), co pozwala na automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częściami dokumentacji technicznej sporządzanej przy pomocy popularnych edytorów tekstu
 • generowanie i umieszczanie w schowku, w postaci tzw. metapliku, skalowanego rysunku połączenia pręta w węźle, który może być importowany w programach do rysowania (Autocad, Megacad) jako podkład do wykonania rysunku konstrukcyjnego węzła
podstawa słupa, opcje połączenia
dokumentacja, wzory, wyniki wymiarowania, rysunki

Cadsis 2016-2024

Screen