RM-Drew-1995

Moduł do wymiarowania konstrukcji drewnianych wg Eurokodu 5


Background of RM-Drew-1995

RM-Drew-1995 jest składnikiem pakietu 2D, przeznaczonym do wymiarowania prętów drewnianych wg PN‑EN 1995‑1‑1.

Pobierz instalator

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 1.15 
Przyjęto nieciągły sposób podparcia elementu przy sprawdzaniu naprężeń docisku.
Wersja 1.14 
Poprawiono określanie współczynnika kc,90 przy sprawdzaniu ściskania w poprzek włókien.
Wersja 1.13 
Poprawiono reakcję programu na zmianę obciążenia prostopadłego do płaszczyzny układu (kontekst "Siły przekrojowe").
Wersja 1.12 
W dokumencie wymiarowania poprawiono podstawienia wyrażeń (6.23), (6.24) i (6.32).

wcześniejsze zmiany

Cadsis 2016-2022

Screen