RM-Drew-1995

Moduł do wymiarowania konstrukcji drewnianych wg Eurokodu 5


Background of RM-Drew-1995

RM-Drew-1995 jest składnikiem pakietu 2D, przeznaczonym do wymiarowania prętów drewnianych wg PN‑EN 1995‑1‑1.

Pobierz instalator

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 1.28 
Poprawiono działanie okna wyników wymiarowania grupy prętów.
Wersja 1.27 
Poprawiono uwzględnianie zginania przy sprawdzaniu nośności na ściskanie ze zginaniem dla prętów wielogałęziowych.
Wersja 1.26 
Poprawiono uwzględnianie wpływu pęknięć na nośność na ścinanie elementów zginanych.
Wersja 1.25 
Zgodnie z poprawką A2:2014 zmieniono sposób określania współczynnika Kshape dla skręcania elementów o przekroju prostokątnym.

wcześniejsze zmiany

Cadsis 2016-2024

Screen