RM-Sin

Moduł do wymiarowania dźwigarów ze środnikiem falistym typu SIN


Background of RM-Sin

RM-Sin jest składnikiem pakietu 2D przeznaczonym do wymiarowania dźwigarów ze środnikiem falistym typu SIN wg przepisów określonych przez producenta GZP Sp. z o.o. Ruda Śląska w opracowaniu "Profile o falistym środniku. Dokumentacja techniczna" oraz wg niektórych postanowień normy DIN 18800 "Konstrukcje stalowe".

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 3.6 
Poprawiono inicjowanie danych wymiarowania.
Wersja 3.5 
Poprawiono wyświetlanie siły wewnętrznych w oknie wymiarowania przy włączonych obwiedniach.
Wersja 3.4 
Poprawiono uwzględnianie wpływu ścinania na przemieszczenia pręta przy obliczeniach z zalecanymi wartościami współczynników obciążeniowych γf wg PN-EN.
Wersja 3.3 
Poprawiono uwzględnia wpływu siły poprzecznej na ugięcia w SGU przy włączonych obwiedniach.

wcześniejsze zmiany

Więcej o module

Cechy
  • zgodność obliczeń z przepisami zawartymi w dokumentacji technicznej producenta profili typu SIN
  • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku wymiarowania w dowolnym przekroju dźwigara
  • automatyczne wyszukiwanie miarodajnego warunku i położenia przekroju dla określonej kombinacji grup obciążeń
  • automatyczne ustalanie kombinacji grup obciążeń, która decyduje nośności dźwigara
  • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych pręta dla potrzeb wymiarowania z możliwością dokonywania zmian
  • zmianę parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych oraz wymiarowania
  • swoboda tworzenia dokumentacji graficzno-tekstowej, dzięki wykorzystaniu gotowych arkuszy RTF, opracowanych w konwencji obliczeń ręcznych, eksportowanych do edytorów tekstu (WordPad, MS Word, OpenOffice)
  • przykład wygenerowanego dokumentu z wymiarowaniem dźwigara ze środnikiem falistym: PDF
blachownica ze środnikiem falistym
dokumentacja, wzory, wyniki wymiarowania

Cadsis 2016-2024

Screen