RM-Drew

Moduł do wymiarowania konstrukcji drewnianych oraz połączeń wg PN


Background of RM-Drew

RM-Drew jest składnikiem pakietu 2D przeznaczonym do wymiarowania prętów i połączeń w konstrukcjach drewnianych wg normy PN-B-03150:2000.

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 4.23 
Poprawiono określanie nośności obliczeniowej zakotwienia płytek kolczastych.
Wersja 4.22 
Uwzględniono wpływ wymiarów przekroju na wytrzymałość drewna na rozciąganie i zginanie.
Wersja 4.21 
Zmieniono sposób sprawdzania nośności połączeń przewiązek wewnętrznych prętów wielogałęziowych.
Wersja 4.20 
Poprawiono sprawdzanie nośności łączników przewiązek wewnętrznych prętów wielogałęziowych.

wcześniejsze zmiany

Więcej o module

Cechy
 • zgodność z wymaganiami i zaleceniami normy PN-B-03150:2000
 • cechy materiałowe klas drewna zgodnie z PN-EN 338:2016
 • możliwość wymiarowania przekrojów złożonych ujętych w normie
 • wymiarowanie połączeń deklarowanych na końcach pręta
 • automatyczne ustalanie listy kontekstów wymiarowania jakim dany pręt powinien podlegać, co zależy od przypisanego mu rodzaju przekroju oraz warunków jego pracy statycznej
 • uwzględnianie aspektów wymiarowania wynikających z przestrzennej pracy pręta konstrukcji
 • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych prętów dla potrzeb wymiarowania
 • zmianę parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych
 • automatyczne wskazywanie najniekorzystniejszego normowego warunku nośności pręta
 • automatyczne ustalanie kombinacji grup obciążeń, która decyduje o nośności pręta
 • wyświetlanie słupkowego diagramu nośności prętów ze wskazaniem warunku normowego, który decyduje o wykorzystaniu nośności oraz kombinacji obciążeń (w przypadku gdy diagram jest wygenerowany z uwzględnieniem wyników obliczeń dla pełnej kombinatoryki obciążeń)
 • automatyczne wyszukiwanie pręta w konstrukcji, dla którego decydujący normowy warunek nośności jest najniekorzystniejszy
 • automatyczne kreowanie dokumentu wymiarowania w formacie "rtf" zredagowanego w konwencji obliczeń "ręcznych" (rysunki, wzory, podstawienia, wyniki), z możliwością permanentnego podglądu, bezpośredniego wydruku lub eksportu do dokumentu popularnych edytorów tekstu (MS Word, OpenOffice i inne), co pozwala na szczegółowe śledzenie wpływu zmian parametrów wymiarowania na warunki wymiarowania, a także automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częściami dokumentacji technicznej sporządzanej przy pomocy popularnych edytorów tekstu
 • generowanie i umieszczanie w schowku, w postaci tzw. metapliku, rysunku połączeń, który może być importowany w programach do rysowania (Autocad, Megacad) jako podkład do wykonania rysunku konstrukcyjnego wymiarowanego pręta
 • w obecnej wersji modułu możliwe jest zadeklarowanie następujących typów połączeń pręta:
  • połączenie na gwoździe
  • połączenie na śruby i sworznie
  • połączenie na wkręty
  • połączenie na płytki kolczaste
  • wrąb pojedynczy
  • wrąb podwójny
zginanie, wymiarowanie drewno PN-B
rodzaj łączenia drewna PN-B
nośność przewiązek, wymiarowanie drewno PN-B
łączenie na gwoździe, drewno PN-B
zginanie, przekrój złożony, drewno PN-B

Cadsis 2016-2022

Screen