RM-Drew

Moduł do wymiarowania konstrukcji drewnianych oraz połączeń wg PN


Background of RM-Drew

RM-Drew jest składnikiem pakietu 2D przeznaczonym do wymiarowania prętów i połączeń w konstrukcjach drewnianych wg normy PN-B-03150:2000.

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 4.25 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Range check error" przy nieprawidłowym położeniu płytek kolczastych.
Wersja 4.24 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek prętów wielogałęziowych.
Wersja 4.23 
Poprawiono określanie nośności obliczeniowej zakotwienia płytek kolczastych.
Wersja 4.22 
Uwzględniono wpływ wymiarów przekroju na wytrzymałość drewna na rozciąganie i zginanie.

wcześniejsze zmiany

Więcej o module

Cechy
 • zgodność z wymaganiami i zaleceniami normy PN-B-03150:2000
 • cechy materiałowe klas drewna zgodnie z PN-EN 338:2016
 • możliwość wymiarowania przekrojów złożonych ujętych w normie
 • wymiarowanie połączeń deklarowanych na końcach pręta
 • automatyczne ustalanie listy kontekstów wymiarowania jakim dany pręt powinien podlegać, co zależy od przypisanego mu rodzaju przekroju oraz warunków jego pracy statycznej
 • uwzględnianie aspektów wymiarowania wynikających z przestrzennej pracy pręta konstrukcji
 • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych prętów dla potrzeb wymiarowania
 • zmianę parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych
 • automatyczne wskazywanie najniekorzystniejszego normowego warunku nośności pręta
 • automatyczne ustalanie kombinacji grup obciążeń, która decyduje o nośności pręta
 • wyświetlanie słupkowego diagramu nośności prętów ze wskazaniem warunku normowego, który decyduje o wykorzystaniu nośności oraz kombinacji obciążeń (w przypadku gdy diagram jest wygenerowany z uwzględnieniem wyników obliczeń dla pełnej kombinatoryki obciążeń)
 • automatyczne wyszukiwanie pręta w konstrukcji, dla którego decydujący normowy warunek nośności jest najniekorzystniejszy
 • automatyczne kreowanie dokumentu wymiarowania w formacie "rtf" zredagowanego w konwencji obliczeń "ręcznych" (rysunki, wzory, podstawienia, wyniki), z możliwością permanentnego podglądu, bezpośredniego wydruku lub eksportu do dokumentu popularnych edytorów tekstu (MS Word, OpenOffice i inne), co pozwala na szczegółowe śledzenie wpływu zmian parametrów wymiarowania na warunki wymiarowania, a także automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częściami dokumentacji technicznej sporządzanej przy pomocy popularnych edytorów tekstu
 • generowanie i umieszczanie w schowku, w postaci tzw. metapliku, rysunku połączeń, który może być importowany w programach do rysowania (Autocad, Megacad) jako podkład do wykonania rysunku konstrukcyjnego wymiarowanego pręta
 • w obecnej wersji modułu możliwe jest zadeklarowanie następujących typów połączeń pręta:
  • połączenie na gwoździe
  • połączenie na śruby i sworznie
  • połączenie na wkręty
  • połączenie na płytki kolczaste
  • wrąb pojedynczy
  • wrąb podwójny
zginanie, wymiarowanie drewno PN-B
rodzaj łączenia drewna PN-B
nośność przewiązek, wymiarowanie drewno PN-B
łączenie na gwoździe, drewno PN-B
zginanie, przekrój złożony, drewno PN-B

Cadsis 2016-2024

Screen