RM-Obc

Program wspomagający tworzenie zestawienia obciążeń


Background of RM-Obc

RM-Obc ułatwia i przyspiesza proces tworzenia zestawienia obciążeń. Tworzenie takich zestawień jest często żmudnym i pracochłonnym zadaniem, wymagającym obliczeń i wyszukiwania danych w różnych normach.

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 4.10 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas definiowania obciążenia śniegiem wg PN-EN.
Wersja 4.9 
Dodano automatyczne aktualizowanie wartości obciążeń pobranych z zestawienia.
Wersja 4.8 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu konwersji podczas uruchamiania modułu.
Wersja 4.7 
Zmieniono sposób definiowania obciążeń „Ciężar/Stałe” oraz „Użytkowe/Zmienne”.

wcześniejsze zmiany

Więcej o programie

Wspierane normy
  • PN-82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
  • PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
  • PN-82/B-02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
  • PN-80/B-02010: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem (z uwzględnieniem poprawki PN-80/B-02010/Az1:2006).
  • PN-77/B-02011: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem (z uwzględnieniem poprawki PN-77/B-02011/Az1:2009).
  • PN-EN 1991-1-1:2004 (NA:2010) Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
  • PN-EN 1991-1-3:2005 (NA:2010) Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem.
  • PN-EN 1991-1-4:2008 (NA:2010) Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru.

Cadsis 2016-2020

Screen