RM-Obc

Program wspomagający tworzenie zestawienia obciążeń


Background of RM-Obc

RM-Obc ułatwia i przyspiesza proces tworzenia zestawienia obciążeń. Tworzenie takich zestawień jest często żmudnym i pracochłonnym zadaniem, wymagającym obliczeń i wyszukiwania danych w różnych normach.

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

Główne funkcje programu

Normy PN-EN i PN
Pomoc w tworzeniu zestawienia obciążeń stałych, użytkowych, technologicznych, śniegiem i wiatrem. Więcej ↓
wybór norm, Eurokod, Polskie Normy
Lokalizacja obiektu
Wbudowana lista miejscowości umożliwia automatyczny przydział do odpowiedniej strefy obciążenia.
strefy obciążenia na podstawie położenia geograficznego obiektu
Obciążenia stałe
Gotowa baza jednostkowych wartości obciążeń stałych, z możliwością przeliczania na żądane wymiary.
baza jednostkowych wartości obciążeń stałych
Obciążenie złożone
To pozycja, która sumuje przydzielone do niej obciążenia cząstkowe. Przydatne podczas określania wartości obciążenia takimi elementami jak np. przegroda wielowarstwowa.
obciążenie złożone - sumowanie obciążeń w grupie
Obciążenia użytkowe
Zgromadzone w jednym miejscu wartości obciążeń użytkowych, łącznie z takimi jak podnośnik widłowy czy uderzenie pojazdu.
obciążenie użytkowe, uderzenie pojazdu
Obciążenie śniegiem
Kreator do wyliczania obciążenia śniegiem dla wielu rodzajów dachu (w zależności od wybranej normy). Obliczenia krok po kroku dostępne są w generowanym dokumencie.
obciążenie śniegiem, dach wklęsły
Obciążenie wiatrem
Kreator do wyliczania obciążenia wiatrem dla różnych obiektów (w zależności od wybranej normy). Obliczenia krok po kroku dostępne są w generowanym dokumencie.
obciążenie wiatrem, dach czterospadowy, Eurokod 1
Integracja z RM-Win
Zmiany dokonywane w zestawieniu obciążeń są automatycznie aktualizowane w schemacie statycznym.
zmiany dokonywane w zestawieniu automatycznie wpływają na obciążenia w RM-Win

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 4.17 
Poprawiono wprowadzanie danych dla obciążenia wiatrem ściany wolnostojącej, attyki lub ogrodzenia, interpolowanie współczynnika cpe dla dachu dwuspadowego oraz oznaczenie pól B i C dla wiatru na wiaty jedno i wielospadowe. Dodano wartości obciążeń złożonych w wydruku szczegółowym oraz ostrzeżenie o braku jednostek w polu obliczenia.
Wersja 4.16 
Poprawiono wyświetlanie rysunku dla obciążenia wiatrem ściany pionowej i wymiary pól dla obciążenia wiatrem wzdłuż kalenicy dachu dwuspadowego wg PN-EN. Poprawiono oznaczenia pola B i C dla wiatru działającego na wiaty jedno i wielospadowe. Poprawiono działanie okna zadawania ciężaru wiązarów wg PN-B oraz poprawiono zapis dodatków użytkownika.
Wersja 4.15 
Usunięto problem z zachowaniem powiązania obciążeń wiatrem w programach statycznych z zestawieniem obciążeń. Poprawiono zaokrąglanie wartości oraz wyświetlanie wartości obciążeń wiatrem tablicy, flagi i elementów o przekroju walca. Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access Violation” przy zapisie zestawiania. Poprawiono skalowanie linii wymiarowych w oknie programu.
Wersja 4.14 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy zamykaniu okna zestawienia obciążeń.

wcześniejsze zmiany

Więcej o programie

Wspierane normy    Wróć ↑
  • PN-82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
  • PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
  • PN-82/B-02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
  • PN-80/B-02010: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem (z uwzględnieniem poprawki PN-80/B-02010/Az1:2006).
  • PN-77/B-02011: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem (z uwzględnieniem poprawki PN-77/B-02011/Az1:2009).
  • PN-EN 1991-1-1:2004 (NA:2010) Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
  • PN-EN 1991-1-3:2005 (NA:2010) Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem.
  • PN-EN 1991-1-4:2008 (NA:2010) Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru.

Cadsis 2016-2024

Screen