Aktualności

Opis ostatnich zmian w oprogramowaniu

Nowy moduł Rm-Zelb-1992


Nasza oferta została poszerzona o moduł Rm‑Zelb‑1992 dla programu Rm‑Win. Przeznaczony jest do wymiarowania żelbetowych konstrukcji prętowych wg Eurokodu 2 (PN‑EN 1992‑1‑1).

Więcej na stronie: RM-Zelb-1992

Pl-Win 2.77


Przywrócono możliwość korzystania z automatycznego wyznaczania szerokości współpracującej płyty z żebrem b1.

Użytkownik ma możliwość wyboru tej opcji w oknie właściwości żebra:

  1. Opcja użytkownika, w której użytkownik sam definiuje szerokość współpracującą płyty oznaczoną beff,użyt.
  2. Opcja automatyczna, w której wartość beff,auto wyznaczana jest automatycznie przez program.
szerokość współpracująca płyty z żebrem, okno właściwości żebra

Domyślnie ustawiona jest opcja automatyczna.

Wartość beff,auto wyznaczana jest w trakcie generowania siatki MES (w zakładce Model MES) i wyświetlana w oknie właściwości żebra. Każda zmiana danych geometrycznych konstrukcji pociągająca za sobą dezaktualizację wcześniej wykreowanego modelu MES, powoduje również dezaktualizację wartości beff,auto

Wartość beff,użyt jest wprowadzana przez użytkownika. Wybór opcji użytkownika jest zachowany po zamknięciu okna tylko wtedy, gdy beff,użyt jest większe lub równe szerokości żebra B. W przeciwnym razie program zmieni opcję wyboru na automatyczna.

W analizie statycznej przyjmuje się przekrój teowy żebra, w którym szerokość półki b1 jest przyjmowana zgodnie z dokonanym wyborem opcji.

Wartość beff,auto jest wyznaczana przez program zgodnie z przepisami normowymi w zakresie możliwej precyzji interpretacji zapisów normowych i ograniczeń modelowania schematu statycznego. W przypadku, kiedy model statyczny żebra (w schemacie statycznym) jest złożony z kilku przęseł, wówczas program wyznacza szerokość współpracującą niezależnie dla każdego i-tego przęsła, która jest stała na jego długości. beff,auto formalnie jest średnią ważoną tych wielkości, gdzie wagą jest względna długość poszczególnych przęseł.

W przypadku wyboru opcji użytkownika wartość b1 = beff,użyt jest stała na całej długości żebra.

Klikając w przycisk pokaż zasięg beff, użytkownik ma możliwość wizualizacji szerokości współpracującej poszczególnych żeber na widoku konstrukcji w rzucie.

szerokość współpracująca płyty z żebrem, wizualizacja

Ostatnie zmiany

RM-Win  11.89 
Poprawiono podświetlanie elementów schematu przy korzystaniu z przycisków "+" / "-" w oknach wyświetlających wyniki dla prętów lub węzłów.
RM-Win 3D  8.56 
Umożliwiono wyłączenie automatycznego wyszukiwania płaszczyzn zawierających pręty układu i ich dodawania do listy płaszczyzn ustroju.
RM-Win 3D  8.55 
Poprawiono działanie okna definiowania przekroju.
RM-Stal-1993  1.33 
Poprawiono wyznaczanie powierzchni czynnej przy ścinaniu Av (na większą) dla dwuteowników walcowanych.
RM-3D-Stal-1993  1.75 
Poprawiono wyznaczanie powierzchni czynnej przy ścinaniu Av (na większą) dla dwuteowników walcowanych.
RM-Zelb-1992  1.6 
Poprawiono zachowywanie danych wymiarowania zapobiegając utracie niektórych danych przy przechodzeniu do modułów opartych na starszych normach żelbetowych.
RM-Zelb  6.16 
Przywrócono wyznaczanie wymaganego zbrojenia głównego.
RM-Zelb-1992  1.5 
Przywrócono wyznaczanie wymaganego zbrojenia głównego.
RM-Zelb-1992  1.4 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” w kontekście „Zbrojenie główne”.
RM-Profile  1.7 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas importowania kształtu profilu z pliku DXF.
RM-3D-Profile  1.7 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas importowania kształtu profilu z pliku DXF.
RM-Stal-1993  1.32 
Zoptymalizowano obliczenia przy wymiarowaniu złożonych przekrojów klasy 3.
RM-3D-Stal-1993  1.74 
Zoptymalizowano obliczenia przy wymiarowaniu złożonych przekrojów klasy 3.
RM-Stal  5.19 
Poprawiono dostępność kontekstu zwichrzenia dla niektórych rodzajów przekrojów złożonych.
RM-Win  11.88 
Usunięto możliwość nieprawidłowego pobierania modelu ściankowego profili parametrycznych i wystąpienia związanych z tym nieprawidłowości wymiarowania przekrojów stalowych.
RM-Win 3D  8.54 
Usunięto możliwość nieprawidłowego pobierania modelu ściankowego profili parametrycznych i wystąpienia związanych z tym nieprawidłowości wymiarowania przekrojów stalowych.
RM-Zelb-1992  1.3 
Dodano możliwość wyznaczenia końcowego współczynnika pełzania na podstawie załącznika normy.
RM-3D-Stal-1993  1.73 
Usunięto możliwość wystąpienia nieprawidłowych wyników dla nośności środnika pod obciążeniem skupionym.
RM-Stal-1993  1.31 
Usunięto możliwość wystąpienia nieprawidłowych wyników dla nośności środnika pod obciążeniem skupionym.
RM-Win 3D  8.53 
Poprawiono skrót Ctrl+A w oknie podglądu dokumentu.

Cadsis 2016-2020

Screen