Kontakt

Dane i historia firmy

Dane firmy

Biuro Komputerowego Wspomagania Projektowania CadSiS s.c.
T. Smoleń, J. Szczęsny

ul. Ładna 2
45-940 Opole

tel. 77 455 04 28

NIP: 754-13-74-974

To już ponad 30 lat!

Firma "CadSiS" jest spółką cywilną założoną w 1990 roku. Udziałowcami spółki są: dr inż. Tadeusz Smoleń oraz mgr inż. Jarosław Szczęsny. Obaj posiadamy wykształcenie budowlane w zakresie teorii konstrukcji. Przed podjęciem działalności w Spółce pracowaliśmy w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu (obecnie: Politechnika Opolska) na etatach naukowo-dydaktycznych, zajmując się wytrzymałością materiałów i teorią sprężystości.

Od początku istnienia Firmy działalność nasza polega na wytwarzaniu oprogramowania inżynierskiego przeznaczonego do komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji budowlanych. Początkowo w naszej ofercie znajdował się pakiet pracujący w systemie MS-DOS pod nazwą "RM". Prace nad tym pakietem rozpoczęliśmy w 1988 roku. Już wtedy nasz pakiet posiadał w pełni graficzny interfejs definiowania zadania projektowego i prezentacji wyników. W 1995 roku ukończyliśmy pierwszą wersję programu "RM-Win" przeznaczoną dla systemu operacyjnego Windows, a w następnych latach opracowaliśmy dodatkowe moduły służące do wymiarowania konstrukcji stalowych i żelbetowych według polskich norm.

Główną myślą przewodnią przy realizacji naszych programów jest dbałość o ich merytoryczny aspekt (tj. zgodność z wymaganiami norm i zasadami sztuki inżynierskiej) oraz komfort pracy w ich użytkowaniu. Staramy się tworzyć programy, które nie tylko wyręczałyby inżynierów w wykonywaniu żmudnych, normowych obliczeń, ale również usprawniałyby przygotowanie dokumentacji tych obliczeń. Nie jest naszym celem tworzenie złożonych, skomplikowanych i trudnych w obsłudze programów, a raczej programów przyjaznych, współtworzonych przy udziale użytkowników. Dlatego zawsze jesteśmy wdzięczni użytkownikom naszych programów za wszelkie uwagi i propozycje umożliwiające rozwijanie i ulepszanie oferowanych przez nas programów.

Wszelkie uwagi i życzenia prosimy kierować na naszą skrzynkę mailową:

Cadsis 2016-2023

Screen