RM-3d-Stal-1993

Moduł do wymiarowania przestrzennych konstrukcji stalowych wg Eurokodu 3


Background of RM-3d-Stal-1993

RM-3d-Stal-1993 jest składnikiem pakietu 3D i jest przeznaczony do wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji stalowych wg postanowień oraz zaleceń normy PN-EN 1993.

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 1.98 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek lub skratowania prętów wielogałęziowych.
Wersja 1.97 
Zmieniono sposób przyjmowania pola powierzchni czynnej na ścianie dla przekroju składającego się z pojedynczego prostokąta (profil „B”).
Wersja 1.96 
Dodano informację o konieczności zastosowania normy PN-EN 1993-1-3 dla profili kształtowanych na zimno.
Wersja 1.95 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".

wcześniejsze zmiany

Więcej o module

Cechy
 • zgodność z wymaganiami i zaleceniami normy PN-EN 1993-1-1 oraz częściowo PN-EN 1993-1-5
 • wymiarowanie prętów dowolnie złożonych przekrojów jednogałęziowych
 • wymiarowania prętów o przekrojach wielogałęziowych o różnej konfiguracji i rodzaju kształtowników gałęzi
 • automatyczne określanie niektórych aspektów normowych wynikających zrozkładu sił przekrojowych w pręcie oraz typu jego przekroju
 • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku nośności pręta dla "ręcznej" (określanej przez użytkownika) kombinacji grup obciążeń
 • wizualne sygnalizowanie przekroczenia warunków SGN lub SGU
 • łatwa lokalizacja pręta o najniekorzystniejszym warunku SGN lub SGU
 • indywidualne i grupowe zadawanie danych wymiarowania
 • prostotę posługiwania się jego opcjami i funkcjami
 • graficzną wizualizację danych i wyników obliczeń
 • generowanie tabeli warunków normowych wraz z diagramem stopni wykorzystania nośności prętów konstrukcji z możliwością selekcjonowania i sortowania wg wskazanego klucza
 • przykładowa tabela warunków: PDF
 • swoboda tworzenia dokumentacji graficzno-tekstowej, dzięki wykorzystaniu gotowych arkuszy RTF, opracowanych w konwencji obliczeń ręcznych, eksportowanych do edytorów tekstu (WordPad, MS Word, OpenOffice)
 • przykładowa dokumentacja wymiarowania pręta: PDF
zginanie i ściskanie, wymiarowanie stali wg PN-EN 1993
nośność łączników, wymiarowanie stali wg PN-EN 1993, przekrój złożony
zbiorcza tabela wyników, podsumowanie
dokumentacja, wzory, wyniki wymiarowania, rysunki

Cadsis 2016-2023

Screen