RM-3D-Stal-1993

Moduł do wymiarowania przestrzennych konstrukcji stalowych wg Eurokodu 3


Background of RM-3D-Stal-1993

RM-3D-Stal-1993 jest składnikiem pakietu 3D i jest przeznaczony do wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji stalowych wg postanowień oraz zaleceń normy PN-EN 1993.

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 1.77 
Poprawiono wyznaczanie naprężeń przy sprawdzaniu nośności rur okrągłych klasy 4.
Wersja 1.76 
Zmieniono sposób uwzględniania stateczności lokalnej i określania przekroju efektywnego rur okrągłych klasy 4. Dodany został kontekst wymiarowania oparty na normie PN-EN 1993-1-6.
Wersja 1.75 
Poprawiono wyznaczanie powierzchni czynnej przy ścinaniu Av (na większą) dla dwuteowników walcowanych.
Wersja 1.74 
Zoptymalizowano obliczenia przy wymiarowaniu złożonych przekrojów klasy 3.

wcześniejsze zmiany

Więcej o module

Cechy
 • zgodność z wymaganiami i zaleceniami normy PN-EN 1993-1-1 oraz częściowo PN-EN 1993-1-5
 • wymiarowanie prętów dowolnie złożonych przekrojów jednogałęziowych
 • wymiarowania prętów o przekrojach wielogałęziowych o różnej konfiguracji i rodzaju kształtowników gałęzi
 • automatyczne określanie niektórych aspektów normowych wynikających zrozkładu sił przekrojowych w pręcie oraz typu jego przekroju
 • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku nośności pręta dla "ręcznej" (określanej przez użytkownika) kombinacji grup obciążeń
 • wizualne sygnalizowanie przekroczenia warunków SGN lub SGU
 • łatwa lokalizacja pręta o najniekorzystniejszym warunku SGN lub SGU
 • indywidualne i grupowe zadawanie danych wymiarowania
 • prostotę posługiwania się jego opcjami i funkcjami
 • graficzną wizualizację danych i wyników obliczeń
 • generowanie tabeli warunków normowych wraz z diagramem stopni wykorzystania nośności prętów konstrukcji z możliwością selekcjonowania i sortowania wg wskazanego klucza
 • przykładowa tabela warunków: PDF
 • swoboda tworzenia dokumentacji graficzno-tekstowej, dzięki wykorzystaniu gotowych arkuszy RTF, opracowanych w konwencji obliczeń ręcznych, eksportowanych do edytorów tekstu (WordPad, MS Word, OpenOffice)
 • przykładowa dokumentacja wymiarowania pręta: PDF
zginanie i ściskanie, wymiarowanie stali wg PN-EN 1993
nośność łączników, wymiarowanie stali wg PN-EN 1993, przekrój złożony
zbiorcza tabela wyników, podsumowanie
dokumentacja, wzory, wyniki wymiarowania, rysunki

Cadsis 2016-2020

Screen