Produkty

Lista oferowanych produktów

Pobierz wersję demonstracyjną i sprawdź możliwości każdego z nich.

W naszej ofercie znajdują się dwa główne produkty RM-WIN 2DRM-WIN 3D.
Do każdego z nich możesz dodatkowo wybrać te moduły, które odpowiadają Twoim potrzebom.

Oprócz pakietów RM, oferujemy także programy do obliczeń ustrojów płytowych PL-WIN oraz fundamentów FD-WIN.

Ikona 2D

RM-WIN 2D

Ikona

Program główny pakietu RM2D do analizy statycznej i wytrzymałościowej dowolnych płaskich konstrukcji prętowych - zarówno według teorii I-go jak i II-go rzędu. ...wiecej

RM-2D-STAL

Ikona

Moduł pakietu RM2D do zintegrowanego wymiarowania prętów konstrukcji stalowych, zgodnie z zasadami i wymaganiami PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. ...wiecej

RM-2D-STAL-1993

Ikona

Moduł pakietu RM2D do zintegrowanego wymiarowania prętów konstrukcji stalowych, zgodnie z zasadami i wymaganiami eurokodu PN-EN 1993. ...wiecej

RM-2D-ZELB

Ikona

Moduł pakietu RM2D do zintegrowanego wymiarowania prętów konstrukcji żelbetowych, zgodnie z zasadami i wymaganiami PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. ...wiecej

RM-2D-SPOL

Ikona

Moduł pakietu RM2D do zintegrowanego wymiarowania połączeń prętów w konstrukcjach stalowych, zgodnie z zasadami i wymaganiami norm PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, PN-85/B-03215PN-B-03215:1998. ...wiecej

RM-2D-DREW

Ikona

Moduł pakietu RM2D do zintegrowanego wymiarowania prętów konstrukcji drewnianych, zgodnie z zasadami i wymaganiami PN-B-03150:2000. ...wiecej

RM-2D-SIN

Ikona

Moduł pakietu RM2D do zintegrowanego wymiarowania prętów konstrukcji stalowych zaprojektowanych jako dźwigary ze środnikiem falistym typu SIN. ...wiecej

RM-2D-AZUR

Ikona

Moduł pakietu RM2D do zintegrowanego wymiarowania prętów konstrukcji stalowych zaprojektowanych jako dwuteowe dźwigary ażurowe. ...wiecej

RM-OBC

Ikona

Program do sporządzania zestawień obciążeń jakimi poddawane są konstrukcje budowlane

Jest wyspecjalizowanym programem stanowiącym połączenie bazy danych i arkusza kalkulacyjnego. Baza danych zawiera informacje wymagane do zestawiania obciążeń według następujących norm polskich:

  • PN-82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
  • PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
  • PN-82/B-02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
  • PN-80/B-02010: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. z uwzględnieniem poprawki Az1:2006.
  • PN-80/B-02010: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

Może działać niezależnie od pakietu RM, jak również współpracować i ułatwiać tworzenie zestawień wewnątrz RM-WIN 2D i 3D. ...wiecej

PL-WIN

Ikona

Program przeznaczony analizy statycznej oraz wymiarowania wg PN-B-03264:2002PN-EN 1992:2005 konstrukcji płytowo - słupowo - żebrowych stosowanych w budownictwie ogólnym i przemysłowym. ...wiecej

FD-WIN

Ikona

Program do wspomagania projektowania w zakresie analizy stanów granicznych oraz wymiarowania pojedynczego fundamentu lub grupy fundamentów o kształtach i konstrukcji ujętych w normie PN-81/B-03020, a posadowionych bezpośrednio na podłożu gruntowym i typowym - dla takich elementów konstrukcji - obciążeniu. ...wiecej

Ikona 3D

RM-WIN 3D

Ikona

Program główny pakietu RM3D do analizy statycznej i wytrzymałościowej.

Przeznaczony jest do wspomagania projektowania przestrzennych konstrukcji prętowych o dowolnym schemacie statycznym - zarówno pod względem geometrycznym jak i oddziaływań mechanicznych (obciążeń) oraz niemechanicznych (temperatura, wymuszenia kinematyczne). ...wiecej

RM-3D-STAL

Ikona

Moduł pakietu RM3D do oceny nośności i wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. ...wiecej

RM-3D-DREW

Ikona

Moduł pakietu RM3D do oceny nośności i wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji drewnianych wg PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. ...wiecej

RM-3D-STAL-1993

Ikona

Moduł pakietu RM3D do oceny nośności i wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji stalowych wg PN-EN 1993 - Projektowanie konstrukcji stalowych. ...wiecej

Cadsis 2016

ajax loading gif