Produkty

Oprogramowanie dla inżynierów budownictwa

Pakiet 2D

Pakiet RM2D służy do modelowania, analizy i wymiarowania płaskich konstrukcji prętowych. W jego skład wchodzi program główny RM-Win przeznaczony do modelowania schematu statycznego konstrukcji oraz do wyliczania sił wewnętrznych układu. Opcjonalne moduły umożliwiają kompleksowe wymiarowanie prętów.

System modułowy umożliwia projektantowi zakup tych potrzebnych na daną chwilę. Rozszerzenie pakietu o kolejne moduły odbywa się online i nie wymaga już żadnych wysyłek.

RM-Win

Popularny i ceniony wśród inżynierów program jest przeznaczony do analizy statycznej i wytrzymałościowej płaskich konstrukcji prętowych.

szczegóły

Przykładowy widok okna

RM-Stal

Moduł do wymiarowania konstrukcji stalowych wg PN

szczegóły

Przykładowy widok okna

RM-Stal-1993

Moduł do wymiarowania konstrukcji stalowych wg Eurokodu 3

szczegóły

Przykładowy widok okna

RM-Spol

Moduł do wymiarowania połączeń konstrukcji stalowych wg PN

szczegóły

Przykładowy widok okna

RM-Zelb

Moduł do wymiarowania konstrukcji żelbetowych wg PN

szczegóły

Przykładowy widok okna

RM-Zelb-1992

Moduł do wymiarowania konstrukcji żelbetowych wg Eurokodu 2

szczegóły

Przykładowy widok okna

RM-Drew

Moduł do wymiarowania konstrukcji drewnianych oraz połączeń wg PN

szczegóły

Przykładowy widok okna

RM-Drew-1995

Moduł do wymiarowania konstrukcji drewnianych wg Eurokodu 5

szczegóły

Przykładowy widok okna

RM-Sin

Moduł do wymiarowania dźwigarów ze środnikiem falistym typu SIN

szczegóły

Przykładowy widok okna

RM-Azur

Moduł do wymiarowania dwuteowych dźwigarów ażurowych

szczegóły

Przykładowy widok okna

RM-Profile

Kreator do tworzenia parametrycznych profili przekrojów

szczegóły

Przykładowy widok okna

Pakiet 3D

Pakiet RM3D służy do modelowania, analizy i wymiarowania przestrzennych konstrukcji prętowych. W jego skład wchodzi program główny RM-Win 3d oraz dodatkowe moduły do wymiarowania elementów.

RM-Win 3d

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej przestrzennych konstrukcji prętowych

szczegóły

Przykładowy widok okna

RM-3d-Stal

Moduł do wymiarowania przestrzennych konstrukcji stalowych wg PN

szczegóły

Przykładowy widok okna

RM-3d-Stal-1993

Moduł do wymiarowania przestrzennych konstrukcji stalowych wg Eurokodu 3

szczegóły

Przykładowy widok okna

RM-3d-Drew

Moduł do wymiarowania przestrzennych konstrukcji drewnianych wg PN

szczegóły

Przykładowy widok okna

RM-3d-Drew-1995

Moduł do wymiarowania przestrzennych konstrukcji drewnianych wg Eurokodu 5

szczegóły

Przykładowy widok okna

RM-3d-Sin

Moduł do wymiarowania dźwigarów ze środnikiem falistym typu SIN w modelu przestrzennym

szczegóły

Przykładowy widok okna

RM-3d-Azur

Moduł do wymiarowania dwuteowych dźwigarów ażurowych w modelu przestrzennym

szczegóły

Przykładowy widok okna

RM-3d-Profile

Kreator do tworzenia parametrycznych profili przekrojów

szczegóły

Przykładowy widok okna

Pozostałe produkty

PL-Win

Program do analizy statycznej i wymiarowania konstrukcji płytowo - słupowo - żebrowych wg Eurokodu 2 oraz PN

szczegóły

Przykładowy widok okna

FD-Win

Program do analizy stanów granicznych i wymiarowania fundamentów wg PN

szczegóły

Przykładowy widok okna

RM-Obc

Program wspomagający tworzenie zestawienia obciążeń

szczegóły

Przykładowy widok okna

Cadsis 2016-2024

Screen