RM-3d-Sin

Moduł do wymiarowania dźwigarów ze środnikiem falistym typu SIN w modelu przestrzennym


Background of RM-3d-Sin

RM-3d-Sin jest składnikiem pakietu 3D przeznaczonym do wymiarowania dźwigarów ze środnikiem falistym typu SIN w konstrukcji przestrzennej.

Pobierz instalator

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 1.5 
Poprawiono uwzględnianie odsunięć od węzła A i B dla wartości ekstremalnych.
Wersja 1.4 
Poprawiono uwzględnianie wpływu ścinania na ugięcia pręta.
Wersja 1.3 
Poprawiono zachowanie programu po zmianie przekroju z poziomu okna wymiarowania pręta.
Wersja 1.2 
Poprawiono wyświetlanie siły wewnętrznych w oknie wymiarowania przy włączonych obwiedniach.

wcześniejsze zmiany

Więcej o module

Cechy
  • automatyczne uwzględnianie sił przekrojowych w obu kierunkach
  • zgodność obliczeń z przepisami zawartymi w dokumentacji technicznej producenta profili typu SIN
  • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku wymiarowania w dowolnym przekroju dźwigara
  • automatyczne wyszukiwanie miarodajnego warunku i położenia przekroju dla określonej kombinacji grup obciążeń
  • automatyczne ustalanie kombinacji grup obciążeń, która decyduje nośności dźwigara
  • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych pręta dla potrzeb wymiarowania z możliwością dokonywania zmian
  • zmianę parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych oraz wymiarowania
  • swoboda tworzenia dokumentacji graficzno-tekstowej, dzięki wykorzystaniu gotowych arkuszy RTF, opracowanych w konwencji obliczeń ręcznych, eksportowanych do edytorów tekstu (WordPad, MS Word, OpenOffice)

Cadsis 2016-2024

Screen