RM-Zelb-1992

Moduł do wymiarowania konstrukcji żelbetowych wg Eurokodu 2


Background of RM-Zelb-1992

RM-Zelb-1992 jest składnikiem pakietu 2D, przeznaczonym do wymiarowania prętów żelbetowych wg PN‑EN 1992‑1‑1.

Pobierz instalator

 

Główne funkcje modułu

Siły w drugim kierunku
Możliwość deklarowania momentów węzłowych i obciążenia równomiernego w drugim kierunku, co wpływa na postać zbrojenia.
Deklarowanie sił przekrojowych w drugim kierunku
Wyznaczanie zbrojenia
Automatyczne wyznaczanie ilości i rozkładu zbrojenia głównego na podstawie obwiedni sił przekrojowych.
Automatyczne wyznaczanie zbrojenia głównego
Asymetria
Uwzględnianie wpływu asymetrii zbrojenia i przekroju na rozkład naprężeń.
Wpływ asymetrii zbrojenia lub przekroju na rozkład naprężeń

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 1.58 
W oknie wymiarowania elementu poprawiono wyświetlanie specyfikacji obciążeń dla kombinacji SGU.
Wersja 1.57 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy przełączaniu rodzaju obwiedni w kontekście "Zbrojenie główne" dla wyników wg teorii II-go rzędu.
Wersja 1.56 
Poprawiono uwzględnianie mimośrodu minimalnego w przypadku braku momentów zginających (elementy osiowo ściskane).
Wersja 1.55 
Poprawiono wyznaczanie kombinacji obciążeń Nmin dla obwiedni sił wewnętrznych oraz poprawiono wyświetlanie aktualnej kombinacji w oknie wymiarowania.

wcześniejsze zmiany

Więcej o module

Cechy
 • zadawanie obciążeń działających w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny ustroju, co pozwala na uwzględnienie w wymiarowaniu przestrzennej pracy pręta
 • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych prętów ściskanych oraz określanie wielkości (mimośrody niezamierzone, mimośrody statyczne, współczynnik wpływu smukłości) dla potrzeb wymiarowania
 • zmiana parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych
 • automatyczne ustalanie miarodajnej kombinacji grup obciążeń dla wielkości zbrojenia wymaganego (obwiednie zbrojenia)
 • deklarowanie zbrojenia w postaci rzeczywistych wkładek z możliwością ich odginania i skracania
 • deklarowanie zbrojenia na ścinanie (strzemiona oraz odgięcia wkładek)
 • doraźne sprawdzanie i automatyczne wyszukiwanie najbardziej niekorzystniejszego normowego warunku nośności granicznej przekrojów prostopadłych pręta (obwiednia nośności)
 • automatyczne wyszukiwanie i sprawdzanie na ścinanie najbardziej niekorzystniejszych przekrojów pręta
 • generowanie wykresu (obwiedni) sił rozciągających w zbrojeniu głównym z uwzględnieniem wpływu sił poprzecznych
 • automatyczne wyznaczanie kąta nachylenia krzyżulców betonowych do osi podłużnej elementu, oparte na zasadzie maksymalnego wykorzystania nośności betonu na ścinanie
 • automatyczne wyszukiwanie miejsca maksymalnych szerokości rys
 • wyznaczanie linii ugięcia pręta poprzez całkowanie krzywizny z uwzględnieniem pełzania betonu
 • swoboda tworzenia dokumentacji graficzno-tekstowej, dzięki wykorzystaniu gotowych arkuszy RTF, opracowanych w konwencji obliczeń ręcznych, eksportowanych do edytorów tekstu (WordPad, MS Word, OpenOffice)
 • generowanie i umieszczanie w schowku, w postaci tzw. metapliku, rysunku pręta wraz z zadeklarowanym zbrojeniem oraz zaznaczonymi przekrojami, który może być importowany w programach do rysowania CAD, jako podkład do wykonania rysunku konstrukcyjnego wymiarowanego pręta
Zakres normy

Wymiarowanie wg Eurokodu PN-EN 1992 domyślnie odbywa się przy uwzględnieniu polskiego załącznika krajowego NA. Użytkownik ma możliwość wyłączenia tej opcji.

Materiały

 • zastosowanie parabolicznego rozkładu naprężeń 3.1.7 (1) dla klas betonu fck < 55 MPa oraz bilinearnego dla wyższych 3.1.7 (2)
 • stal zbrojeniowa fyk = 400 ÷ 600 MPa z możliwością dodania własnej

Analiza konstrukcji

 • imperfekcje geometryczne 5.2
 • efekty drugiego rzędu 5.1.4 obliczane metodą nominalnej krzywizny 5.8.8 z uwzględnieniem wpływu pełzania

Stan graniczny nośności (SGN)

 • zginanie z siłą podłużną 6.1 bez elementów sprężonych
 • ścinanie 6.2
  • elementy niewymagające obliczania zbrojenia na ścinanie 6.2.2 z uwzględnieniem (1)
  • elementy wymagające obliczania zbrojenia na ścinanie 6.2.3 z uwzględnieniem (1)-(5)

Stan graniczny użytkowalności (SGU)

 • ograniczenie naprężeń 7.2
 • obliczanie szerokości rys 7.3.4 bez cięgien sprężających
 • sprawdzanie ugięć 7.4.3

Cadsis 2016-2024

Screen