FD-Win-1997

Program do analizy stanów granicznych i wymiarowania fundamentów wg PN-EN


Background of FD-Win-1997

FD-Win-1997 przeznaczony jest do wspomagania projektowania w zakresie analizy stanów granicznych oraz wymiarowania pojedynczego fundamentu lub grupy fundamentów o kształtach i konstrukcji ujętych w normie PN-EN 1997, a posadowionych bezpośrednio na podłożu gruntowym i typowym - dla takich elementów konstrukcji - obciążeniu.

Pobierz instalator

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 1.43 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Out of memory" podczas definiowania zbrojenia fundamentu.
Wersja 1.42 
Wprowadzono współczynnik oporu bocznego uwzględniający opór powierzchni bocznych fundamentu na przesuw oraz zmieniono sposób przyjmowania fundamentu zastępczego dla podłoża uwarstwionego.
Wersja 1.41 
Usprawniono sposób definiowania obciążeń fundamentu, umożliwiając łączenie importowanych reakcji z obciążeniami zadawanymi.
Wersja 1.40 
Poprawiono określanie kombinacji charakterystycznych wg PN-B dla obciążeń definiowanych bezpośrednio (obliczanie przemieszczeń fundamentów).

wcześniejsze zmiany

Cadsis 2016-2023

Screen