FD-Win-1997

Program do analizy stanów granicznych i wymiarowania fundamentów wg PN-EN


Background of FD-Win-1997

FD-Win-1997 przeznaczony jest do wspomagania projektowania w zakresie analizy stanów granicznych oraz wymiarowania pojedynczego fundamentu lub grupy fundamentów o kształtach i konstrukcji ujętych w normie PN-EN 1997, a posadowionych bezpośrednio na podłożu gruntowym i typowym - dla takich elementów konstrukcji - obciążeniu.

Pobierz instalator

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 1.51 
W opcjach zadania umożliwiono wybranie innego podejścia obliczeniowego niż zalecane przez polski załącznik krajowy.
Wersja 1.50 
Poprawiono definiowanie rozstawu słupów na ławie oraz usunięto konieczność wyboru sytuacji obliczeniowej. Sytuacja obliczeniowa określana jest teraz na podstawie zestawu grup obciążeń. Wprowadzono niewielkie korekty algorytmu sprawdzania nośności fundamentu.
Wersja 1.49 
Poprawiono wyznaczenie wartości charakterystycznych obciążeń zadawanych bezpośrednio w programie dla kombinacji wyjątkowych. Wyniki te używane są w podejściu DA2* od wersji 1.48.
Wersja 1.48 
W dokumencie wymiarowania zmieniono oznaczenia zgodnie z EC7 oraz uzupełniono zmiany związane z podejściem obliczeniowym DA2*. W oknie "Grupy obciążeń" zmieniono opis i znaczenie współczynników bezpieczeństwa dla ciężaru własnego. Wprowadzono zaokrąglanie wyznaczanego rozstawu zbrojenia do 5 mm oraz wprowadzono w oknie wyników wymiarowania wyróżnianie kombinacji obciążeń, dla których warunki nośności nie są spełnione.

wcześniejsze zmiany

Cadsis 2016-2024

Screen