RM-Stal-1993

Moduł do wymiarowania konstrukcji stalowych wg Eurokodu 3


Background of RM-Stal-1993

RM-Stal-1993 jest składnikiem pakietu 2D przeznaczonym do wymiarowania prętów stalowych wg PN-EN 1993.

Pobierz instalator

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 1.54 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek lub skratowania prętów wielogałęziowych.
Wersja 1.53 
Zmieniono sposób przyjmowania pola powierzchni czynnej na ścianie dla przekroju składającego się z pojedynczego prostokąta (profil „B”).
Wersja 1.52 
Poprawiono wyznaczanie wartości maksymalnych warunków nośności dla prętów o przekroju zmiennym.
Wersja 1.51 
Dodano informację o konieczności zastosowania normy PN-EN 1993-1-3 dla profili kształtowanych na zimno.

wcześniejsze zmiany

Więcej o module

Cechy
 • zgodność z wymaganiami i zaleceniami normy PN-EN 1993-1-1 oraz częściowo PN-EN 1993-1-5
 • wymiarowanie prętów dowolnie złożonych przekrojach jednogałęziowych
 • wymiarowania prętów o przekrojach wielogałęziowych z różną konfiguracją i rodzajem kształtowników ich gałęzi
 • automatyczne określanie niektórych aspektów normowych wynikających ze stanu sił przekrojowych w pręcie oraz typu jego przekroju
 • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku SGN lub SGU pręta
 • wizualne sygnalizowanie przekroczenia warunków nośności pręta oraz niezgodności z normowymi regułami projektowania elementów konstrukcji
 • łatwa lokalizacja pręta o najniekorzystniejszym warunku nośności
 • indywidualne i grupowe zadawanie danych wymiarowania
 • prostota posługiwania się jego opcjami i funkcjami
 • graficzna wizualizacja danych i wyników obliczeń
 • generowanie tabeli warunków normowych wraz z diagramem stopni wykorzystania nośności prętów konstrukcji z możliwością selekcjonowania i sortowania wg wskazanego klucza
 • swoboda tworzenia dokumentacji graficzno-tekstowej poprzez skorzystanie z generowanych arkuszy, opracowanych w konwencji obliczeń ręcznych, automatycznie przesyłanych do MS Word lub do innych znanych edytorów poprzez schowek.
 • przykładowa dokumentacja pojedynczego pręta: PDF
wymiarowanie stali PN-EN 1993, stateczność, przekrój złożony
wymiarowanie stali PN-EN 1993, stan graniczny nośności, przekrój złożony
wymiarowanie stali PN-EN 1993, zginanie i ściskanie, przekrój złożony
dokumentacja, wzory, wyniki wymiarowania, rysunki

Cadsis 2016-2023

Screen