RM-Stal-1993

Moduł do wymiarowania konstrukcji stalowych wg Eurokodu 3


Background of RM-Stal-1993

RM-Stal-1993 jest składnikiem pakietu 2D przeznaczonym do wymiarowania prętów stalowych wg PN-EN 1993.

Pobierz instalator

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 1.58 
Poprawiono wyznaczanie współczynnika wyboczeniowego dla nieskończonej smukłości pręta 6.3.1.2.
Wersja 1.57 
Poprawiono działanie okna wyników wymiarowania grupy prętów.
Wersja 1.56 
Poprawiono wyznaczanie współczynnika kf przy sprawdzaniu nośności środnika pod obciążeniem skupionym typu C - rys. 6.1 PN-EN 1993-1-5.
Wersja 1.55 
Poprawiono wyznaczanie współczynników Cmy, Cmz i CmLT przy sprawdzaniu ściskania ze zginaniem dla nieprzesuwnych prętów przegubowych.

wcześniejsze zmiany

Więcej o module

Cechy
 • zgodność z wymaganiami i zaleceniami normy PN-EN 1993-1-1 oraz częściowo PN-EN 1993-1-5
 • wymiarowanie prętów dowolnie złożonych przekrojach jednogałęziowych
 • wymiarowania prętów o przekrojach wielogałęziowych z różną konfiguracją i rodzajem kształtowników ich gałęzi
 • automatyczne określanie niektórych aspektów normowych wynikających ze stanu sił przekrojowych w pręcie oraz typu jego przekroju
 • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku SGN lub SGU pręta
 • wizualne sygnalizowanie przekroczenia warunków nośności pręta oraz niezgodności z normowymi regułami projektowania elementów konstrukcji
 • łatwa lokalizacja pręta o najniekorzystniejszym warunku nośności
 • indywidualne i grupowe zadawanie danych wymiarowania
 • prostota posługiwania się jego opcjami i funkcjami
 • graficzna wizualizacja danych i wyników obliczeń
 • generowanie tabeli warunków normowych wraz z diagramem stopni wykorzystania nośności prętów konstrukcji z możliwością selekcjonowania i sortowania wg wskazanego klucza
 • swoboda tworzenia dokumentacji graficzno-tekstowej poprzez skorzystanie z generowanych arkuszy, opracowanych w konwencji obliczeń ręcznych, automatycznie przesyłanych do MS Word lub do innych znanych edytorów poprzez schowek.
 • przykładowa dokumentacja pojedynczego pręta: PDF
wymiarowanie stali PN-EN 1993, stateczność, przekrój złożony
wymiarowanie stali PN-EN 1993, stan graniczny nośności, przekrój złożony
wymiarowanie stali PN-EN 1993, zginanie i ściskanie, przekrój złożony
dokumentacja, wzory, wyniki wymiarowania, rysunki

Cadsis 2016-2024

Screen