RM-Zelb

Moduł do wymiarowania konstrukcji żelbetowych wg PN


Background of RM-Zelb

RM-Zelb jest składnikiem pakietu 2D przeznaczonym do wymiarowania prętów żelbetowych wg PN-B-03264:2002.

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 6.29 
Poprawiono wyznaczanie obwiedni nośności przekrojów prostopadłych dla elementów rozciąganych.
Wersja 6.28 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy przełączaniu rodzaju obwiedni w kontekście "Zbrojenie główne" dla wyników wg teorii II-go rzędu.
Wersja 6.27 
Wprowadzono w oknie wymiarowania sygnalizowanie niespełnienia relacji grup obciążeń.
Wersja 6.26 
Poprawiono sprawdzanie zbrojenia rozciąganego przy włączonych obwiedniach.

wcześniejsze zmiany

Więcej o module

Cechy
 • automatyczne ustalanie listy kontekstów wymiarowania jakim dany pręt powinien podlegać, co zależy od jego pracy statycznej, kinematycznej i kształtu przekroju
 • zadawanie obciążeń działających w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny ustroju, co pozwala na uwzględnienie w wymiarowaniu przestrzennej pracy pręta
 • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych prętów ściskanych oraz określanie wielkości (mimośrody niezamierzone, mimośrody statyczne, współczynnik wpływu smukłości) dla potrzeb wymiarowania
 • zmiana parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych
 • automatyczne ustalanie miarodajnej kombinacji grup obciążeń dla wielkości zbrojenia wymaganego (obwiednie zbrojenia)
 • deklarowanie zbrojenia w postaci rzeczywistych prętów z możliwością ich odginania i skracania
 • deklarowanie zbrojenia na ścinanie (strzemion)
 • doraźne sprawdzanie i automatyczne wyszukiwanie najniekorzystniejszego normowego warunku nośności granicznej przekrojów prostopadłych pręta (obwiednia nośności)
 • automatyczne wyszukiwanie i sprawdzanie na ścinanie najniekorzystniejszych odcinków ścinania pręta
 • generowanie wykresu (obwiedni) sił rozciągających w zbrojeniu głównym z uwzględnieniem wpływu sił poprzecznych
 • automatyczne wyznaczanie kąta nachylenia krzyżulców betonowych do osi podłużnej elementu
 • automatyczne wyszukiwanie miejsca maksymalnych szerokości rys prostopadłych i ukośnych pręta
 • wyznaczanie linii ugięcia pręta poprzez całkowanie krzywizny
 • umieszczanie w schowku lub bezpośrednie przesyłanie do WORD'a wyników liczbowych oraz rysunków w formie gotowych arkuszy, przygotowanych w konwencji obliczeń ręcznych z możliwością ich "wklejania" w edytorze akceptującym format RTF, co pozwala na automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częściami dokumentacji technicznej
 • przykład wygenerowanego dokumentu z wymiarowaniem elementu żelbetowego: PDF
 • generowanie i umieszczanie w schowku, w postaci tzw. metapliku, rysunku pręta wraz z zadeklarowanym zbrojeniem oraz zaznaczonymi przekrojami, który może być importowany w programach do rysowania (Autocad, Megacad) jako podkład do wykonania rysunku konstrukcyjnego wymiarowanego pręta
nośność przekrojów prostopadłych, wymiarowanie żelbetu wg PN-B-03264
zbrojenie poprzeczne, wymiarowanie żelbetu wg PN-B-03264
nośność na ścinanie, wymiarowanie żelbetu wg PN-B-03264
zbrojenie rozciągane, wymiarowanie żelbetu wg PN-B-03264
zarysowanie, wymiarowanie żelbetu wg PN-B-03264
ugięcia, wymiarowanie żelbetu wg PN-B-03264
dokumentacja, wzory, wyniki wymiarowania, rysunki

Cadsis 2016-2024

Screen