RM-Zelb

Moduł do wymiarowania konstrukcji żelbetowych wg PN


Background of RM-Zelb

RM-Zelb jest składnikiem pakietu 2D przeznaczonym do wymiarowania prętów żelbetowych wg PN-B-03264:2002.

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 6.22 
Poprawiono uwzględnianie minimalnej długości zakotwienia na końcach wymiarowanego elementu. Pręty zbrojenia, które dochodzą do węzłów (xA=0 lub xB=L) uważa się za odpowiednio zakotwione, niezależnie o stanu włącznika w opcjach „Uwzględnij min. długość zakotwienia”.
Wersja 6.21 
Poprawiono określanie Act,eff przy wyznaczaniu rys prostopadłych dla przekrojów teowych.
Wersja 6.20 
W oknie obciążeń Obc.: ... uwzględniono wpływ włącznika "Od cięciwy pręta" na kombinację grup obciążeń Umax.
Wersja 6.19 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Invalid class typecast", po kliknięciu przycisku Obc.: ... z kombinacją.

wcześniejsze zmiany

Więcej o module

Cechy
 • automatyczne ustalanie listy kontekstów wymiarowania jakim dany pręt powinien podlegać, co zależy od jego pracy statycznej, kinematycznej i kształtu przekroju
 • zadawanie obciążeń działających w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny ustroju, co pozwala na uwzględnienie w wymiarowaniu przestrzennej pracy pręta
 • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych prętów ściskanych oraz określanie wielkości (mimośrody niezamierzone, mimośrody statyczne, współczynnik wpływu smukłości) dla potrzeb wymiarowania
 • zmiana parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych
 • automatyczne ustalanie miarodajnej kombinacji grup obciążeń dla wielkości zbrojenia wymaganego (obwiednie zbrojenia)
 • deklarowanie zbrojenia w postaci rzeczywistych prętów z możliwością ich odginania i skracania
 • deklarowanie zbrojenia na ścinanie (strzemion)
 • doraźne sprawdzanie i automatyczne wyszukiwanie najniekorzystniejszego normowego warunku nośności granicznej przekrojów prostopadłych pręta (obwiednia nośności)
 • automatyczne wyszukiwanie i sprawdzanie na ścinanie najniekorzystniejszych odcinków ścinania pręta
 • generowanie wykresu (obwiedni) sił rozciągających w zbrojeniu głównym z uwzględnieniem wpływu sił poprzecznych
 • automatyczne wyznaczanie kąta nachylenia krzyżulców betonowych do osi podłużnej elementu
 • automatyczne wyszukiwanie miejsca maksymalnych szerokości rys prostopadłych i ukośnych pręta
 • wyznaczanie linii ugięcia pręta poprzez całkowanie krzywizny
 • umieszczanie w schowku lub bezpośrednie przesyłanie do WORD'a wyników liczbowych oraz rysunków w formie gotowych arkuszy, przygotowanych w konwencji obliczeń ręcznych z możliwością ich "wklejania" w edytorze akceptującym format RTF, co pozwala na automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częściami dokumentacji technicznej
 • przykład wygenerowanego dokumentu z wymiarowaniem elementu żelbetowego: PDF
 • generowanie i umieszczanie w schowku, w postaci tzw. metapliku, rysunku pręta wraz z zadeklarowanym zbrojeniem oraz zaznaczonymi przekrojami, który może być importowany w programach do rysowania (Autocad, Megacad) jako podkład do wykonania rysunku konstrukcyjnego wymiarowanego pręta
nośność przekrojów prostopadłych, wymiarowanie żelbetu wg PN-B-03264
zbrojenie poprzeczne, wymiarowanie żelbetu wg PN-B-03264
nośność na ścinanie, wymiarowanie żelbetu wg PN-B-03264
zbrojenie rozciągane, wymiarowanie żelbetu wg PN-B-03264
zarysowanie, wymiarowanie żelbetu wg PN-B-03264
ugięcia, wymiarowanie żelbetu wg PN-B-03264
dokumentacja, wzory, wyniki wymiarowania, rysunki

Cadsis 2016-2022

Screen