RM-3d-Profile

Kreator do tworzenia parametrycznych profili przekrojów


Background of RM-3d-Profile

RM-3d-Profile jest składnikiem pakietu 3D przeznaczonym do tworzenia sparametryzowanych przekrojów.

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 1.9 
Poprawiono importowanie danych profilu z pliku DXF.
Wersja 1.8 
W formułach określających współrzędne wierzchołków profilu umożliwiono stosowanie funkcji trygonometrycznych sin, cos i tan.
Wersja 1.7 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas importowania kształtu profilu z pliku DXF.
Wersja 1.6 
Umożliwiono import z pliku DXF geometrii ścianek oraz geometrii konturu profilu.

wcześniejsze zmiany

Więcej o module

Cechy kreatora
  • import geometrii z pliku DXF
  • możliwość stworzenia całej rodziny profili na bazie jednego kształtu, w którym geometria jest opisana parametrycznie (jak np. rodzina dwuteowników z parametrami H, B, tw, tf, R1, R2)
  • wprowadzenie profilu poprzez zdefiniowanie jego konturu (dopuszczalne otwory)
  • wprowadzenie profilu giętego przy pomocy zdefiniowania linii środkowej tego kształtownika
  • szybkie definiowanie zaokrągleń pomiędzy liniami (konturu/linii środkowej)
  • dla profilu zdefiniowanego poprzez kontur możliwe wprowadzenie modelu ściankowego, pozwalającego na wyznaczenie charakterystyk cienkościennych oraz na ustalenie smukłości ścianek potrzebnych na etapie wymiarowania pręta wg norm
  • zdefiniowanie klasyfikacji normowej profilu, uwzględnianej na etapie wymiarowania pręta
  • automatyczne wyznaczanie charakterystyk geometrycznych profilu
kreator profili parametrycznych
przykład przekroju - profil parametryczny
przykładowy ceownik walcowany w kreatorze profili
przykładowy dwuteownik walcowany w kreatorze profili
przykładowy kapeluszowy gięty w kreatorze profili
przykładowy kątownik gięty w kreatorze profili
przykładowy przekrój rurowy w kreatorze profili
przykładowy zetownik w kreatorze profili
przykładowy zetownik gięty w kreatorze profili

Cadsis 2016-2024

Screen