Changelog

Spis zmian w naszych programach

Ostatnie zmiany

RM-Win 3D  8.63 
Poprawiono podstawianie nazw rodzajów wyników w dokumentach przy wyłączonej opcji "Alternatywne kombinacje obliczeniowe PN-EN".
RM-Win 3D  8.62 
Poprawiono sprawdzanie specyfikacji kombinacji grup obciążeń.
RM-Zelb-1992  1.10 
Poprawiono wyznaczanie ugięć przy włączonych zalecanych wartościach współczynników γf wg PN-EN.
RM-Zelb-1992  1.9 
Poprawiono uwzględnianie alternatywnych kombinacji obciążeń w dokumencie wymiarowania.
RM-Drew  4.17 
Zaktualizowano cechy materiałowe poszczególnych klas drewna zgodnie z PN-EN 338:2016.
RM-3D-Drew  2.43 
Zaktualizowano cechy materiałowe poszczególnych klas drewna zgodnie z PN-EN 338:2016.
RM-Win 3D  8.60 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Range check error" podczas scalania prętów współliniowych.
RM-Zelb-1992  1.8 
Poprawiono wyznaczanie szerokości rys prostopadłych.
RM-Win 3D  8.59 
Poprawiono współczynniki γf w opisach kombinacji obciążeń umieszczanych w dokumentach wyników.
RM-Obc  4.11 
Rozszerzono program o możliwość definiowania własnych tabeli użytkownika ("Dodatki"), które pozwalają na wprowadzenie do programu ciężarów i obciążeń użytkowych nieokreślonych w normach.
RM-Win  11.92 
Poprawiono działanie okien MDI służących do definiowania przekrojów złożonych.
RM-Stal-1993  1.35 
Poprawiono wyznaczanie naprężeń przy sprawdzaniu nośności rur okrągłych klasy 4.
RM-3D-Stal-1993  1.77 
Poprawiono wyznaczanie naprężeń przy sprawdzaniu nośności rur okrągłych klasy 4.
RM-Win  11.91 
Poprawiono dzielenie obciążeń trapezowych powiązanych z zestawieniem obciążeń, które jest dokonywane podczas podziału pręta.
RM-Win 3D  8.58 
W pasku statusu okna głównego programu dodano informacje o masie zaznaczonych prętów.
RM-Stal-1993  1.34 
Zmieniono sposób uwzględniania stateczności lokalnej i określania przekroju efektywnego rur okrągłych klasy 4. Dodany został kontekst wymiarowania oparty na normie PN-EN 1993-1-6.
RM-3D-Stal-1993  1.76 
Zmieniono sposób uwzględniania stateczności lokalnej i określania przekroju efektywnego rur okrągłych klasy 4. Dodany został kontekst wymiarowania oparty na normie PN-EN 1993-1-6.
RM-Zelb-1992  1.7 
Wyłączono komunikat o przekroczeniu liczby iteracji w kontekście "Ograniczenie naprężeń".
RM-Stal  5.20 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy przechodzeniu do kontekstu "Środnik w złożonym stanie naprężenia".
RM-Win 3D  8.57 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Integer overflow" podczas definiowania nowego pręta układu.

Cadsis 2016-2020

Screen