Changelog

Spis zmian w naszych programach

Ostatnie zmiany

FD-Win-1997  1.8 
Poprawiono sprawdzanie nośności ławy, gdy jej szerokość jest równa grubości ściany fundamentowej. Poprawiono działanie okna "Metryka zadania". Dodano przycisk "Wyniki wymiarowania".
PL-Win  3.24 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access Violation" przy sprawdzaniu przebicia. Przyspieszono działanie wizualizacji na niektórych kartach graficznych - dotyczy w szczególności podkładu dxf oraz map zbrojenia. Usunięto przeszkodę, uniemożliwiającą poprawne uruchomienie programu dla kart graficznych z OpenGL 1.1.
RM-Win  11.111 
Dla modułów wymiarowania wg PN-EN wprowadzono sygnalizowanie niezgodności kombinacji obciążeń z norma PN-EN 1990.
PL-Win  3.23 
Poprawiono sposób przyjmowania współczynników materiałowych dla kombinacji wyjątkowych. Poprawiono również wydruk masy zbrojenia strzemionami w rejonie przebicia oraz wydruk wartości reakcji w słupach.
FD-Win  3.7 
Poprawiono tworzenie dokumentu wymiarowania.
FD-Win-1997  1.7 
Poprawiono tworzenie dokumentu wymiarowania.
FD-Win  3.6 
Poprawiono wyświetlanie nazwy zadania, z którego dokonano importu obciążeń.
FD-Win-1997  1.6 
Poprawiono wyświetlanie nazwy zadania, z którego dokonano importu obciążeń.
FD-Win-1997  1.5 
Projektowanie posadowień bezpośrednich według PN-EN 1997-1.
FD-Win  3.5 
Umożliwiono importowanie fundamentów z programów RM-Win i RM-3d jednocześnie dla wielu podpór wraz z ich układem i obciążeniami oraz umożliwiono definiowanie i zmianę parametrów dla grupy fundamentów.
RM-Zelb-1992  1.33 
Poprawiono wyliczenia momentów MEd w sekcji "Siły przekrojowe" dokumentu wymiarowania.
RM-Win  11.110 
Poprawiono skalowanie wykresów w oknie głównym wymiarowania drewna wg PN-EN 1995, przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
PL-Win  3.22 
Usunięto efekt "ząbkowania" wykresów momentu zginającego dla ścian.
RM-Zelb-1992  1.32 
Ograniczono możliwość wystąpienia braku rozwiązania przy sprawdzaniu nośności przekrojów prostopadłych.
RM-Win  11.109 
Usunięto błąd "Access violation" występujący w wersji 11.108 w opcji Wyniki/Naprężenia, dla układów zawierających pręty o zmiennym przekroju.
RM-Zelb-1992  1.31 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" podczas tworzenia dokumentu wymiarowania.
RM-Win  11.108 
Poprawiono wyświetlanie wykresu naprężeń w oknie głównym programu oraz wyświetlanie diagramu słupkowego naprężeń dla kombinacji alternatywnych PN-EN przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Win 3d  8.82 
Dostosowano przekazywanie reakcji podpór do programu FD-Win-1997
RM-Win  11.107 
Umożliwiono jednoczesne przekazywanie reakcji wielu podpór do FD-Win i FD-Win-1997
RM-Zelb-1992  1.30 
Poprawiono skalowanie i opis okna do wyznaczania współczynnika pełzania.

Cadsis 2016-2022

Screen