Changelog

Spis zmian w naszych programach

Ostatnie zmiany

RM-Win  11.89 
Poprawiono podświetlanie elementów schematu przy korzystaniu z przycisków "+" / "-" w oknach wyświetlających wyniki dla prętów lub węzłów.
RM-Win 3D  8.56 
Umożliwiono wyłączenie automatycznego wyszukiwania płaszczyzn zawierających pręty układu i ich dodawania do listy płaszczyzn ustroju.
RM-Win 3D  8.55 
Poprawiono działanie okna definiowania przekroju.
RM-Stal-1993  1.33 
Poprawiono wyznaczanie powierzchni czynnej przy ścinaniu Av (na większą) dla dwuteowników walcowanych.
RM-3D-Stal-1993  1.75 
Poprawiono wyznaczanie powierzchni czynnej przy ścinaniu Av (na większą) dla dwuteowników walcowanych.
RM-Zelb-1992  1.6 
Poprawiono zachowywanie danych wymiarowania zapobiegając utracie niektórych danych przy przechodzeniu do modułów opartych na starszych normach żelbetowych.
RM-Zelb  6.16 
Przywrócono wyznaczanie wymaganego zbrojenia głównego.
RM-Zelb-1992  1.5 
Przywrócono wyznaczanie wymaganego zbrojenia głównego.
RM-Zelb-1992  1.4 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” w kontekście „Zbrojenie główne”.
RM-Profile  1.7 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas importowania kształtu profilu z pliku DXF.
RM-3D-Profile  1.7 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas importowania kształtu profilu z pliku DXF.
RM-Stal-1993  1.32 
Zoptymalizowano obliczenia przy wymiarowaniu złożonych przekrojów klasy 3.
RM-3D-Stal-1993  1.74 
Zoptymalizowano obliczenia przy wymiarowaniu złożonych przekrojów klasy 3.
RM-Stal  5.19 
Poprawiono dostępność kontekstu zwichrzenia dla niektórych rodzajów przekrojów złożonych.
RM-Win  11.88 
Usunięto możliwość nieprawidłowego pobierania modelu ściankowego profili parametrycznych i wystąpienia związanych z tym nieprawidłowości wymiarowania przekrojów stalowych.
RM-Win 3D  8.54 
Usunięto możliwość nieprawidłowego pobierania modelu ściankowego profili parametrycznych i wystąpienia związanych z tym nieprawidłowości wymiarowania przekrojów stalowych.
RM-Zelb-1992  1.3 
Dodano możliwość wyznaczenia końcowego współczynnika pełzania na podstawie załącznika normy.
RM-3D-Stal-1993  1.73 
Usunięto możliwość wystąpienia nieprawidłowych wyników dla nośności środnika pod obciążeniem skupionym.
RM-Stal-1993  1.31 
Usunięto możliwość wystąpienia nieprawidłowych wyników dla nośności środnika pod obciążeniem skupionym.
RM-Win 3D  8.53 
Poprawiono skrót Ctrl+A w oknie podglądu dokumentu.

Cadsis 2016-2020

Screen