Changelog

Spis zmian w naszych programach

Ostatnie zmiany

RM-Win 3d  8.96 
Zmieniono sposób generowania kratownic z prętami łączonymi przegubowo.
RM-Win 3d  8.95 
Wprowadzono zapisywanie stanu opcji "Wyniki/Zezwalaj na obciążenia PN i PN-EN w jednym zestawieniu obciążeń" do pliku zadania.
RM-Win  11.116 
Wprowadzono zapisywanie stanu opcji "Wyniki/Zezwalaj na obciążenia PN i PN-EN w jednym zestawieniu obciążeń" do pliku zadania.
RM-Obc  4.16 
Poprawiono wyświetlanie rysunku dla obciążenia wiatrem ściany pionowej i wymiary pól dla obciążenia wiatrem wzdłuż kalenicy dachu dwuspadowego wg PN-EN. Poprawiono oznaczenia pola B i C dla wiatru działającego na wiaty jedno i wielospadowe. Poprawiono działanie okna zadawania ciężaru wiązarów wg PN-B oraz poprawiono zapis dodatków użytkownika.
RM-Zelb  6.25 
Poprawiono sprawdzanie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane Ftd dla elementów podwójnie zbrojonych.
RM-Zelb-1992  1.46 
Poprawiono sprawdzanie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane Ftd dla elementów podwójnie zbrojonych.
RM-Zelb-1992  1.45 
Poprawiono wyświetlanie prętów zbrojenia w oknie rozmieszczania wkładek dla elementów o zmiennym przekroju.
FD-Win-1997  1.31 
Poprawiono wybór wykresu naprężeń odpowiedniego dla danych wyników w oknie analizy stanów granicznych.
RM-Win  11.115 
W oknie grup obciążeń poprawiono działanie przełącznika między γsup oraz γinf.
RM-3d-Drew-1995  1.24 
Zgodnie z poprawką A2:2014 zmieniono sposób określania współczynnika Kshape dla skręcania elementów o przekroju prostokątnym.
RM-Drew-1995  1.25 
Zgodnie z poprawką A2:2014 zmieniono sposób określania współczynnika Kshape dla skręcania elementów o przekroju prostokątnym.
RM-3d-Drew-1995  1.23 
Zmieniono sposób wyznaczania ugięć końcowych elementu zgodnie z poprawką do normy A2:2014.
RM-Drew-1995  1.24 
Zmieniono sposób wyznaczania ugięć końcowych elementu zgodnie z poprawką do normy A2:2014.
PL-Win  3.42 
Poprawiono sprawdzanie wypadkowych obciążeń polem, posiadających różne wartości w poszczególnych narożach oraz poprawiono redukcję ujemnych reakcji na ścianach.
RM-3d-Drew  2.53 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Drew-1995  1.22 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Stal  3.69 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek lub skratowania prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Stal-1993  1.98 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek lub skratowania prętów wielogałęziowych.
RM-Drew  4.24 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek prętów wielogałęziowych.
RM-Drew-1995  1.23 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek prętów wielogałęziowych.

Cadsis 2016-2023

Screen