Changelog

Spis zmian w naszych programach

Ostatnie zmiany

RM-Zelb-1992  1.39 
Poprawiono wyznaczanie sił w zbrojeniu rozciąganym w miejscach o zerowej sile poprzecznej.
PL-Win  3.31 
Poprawiono wyświetlanie nośności obszaru przebicia NRd,max.
FD-Win-1997  1.19 
W ustawieniach zadania dodano opcję "Warunek dopuszczalnego mimośrodu obc. traktuj jako obligatoryjny".
RM-Zelb-1992  1.38 
Poprawiono uwzględnianie efektów II-rzędu dla elementów ściskanych.
RM-Zelb-1992  1.37 
Usunięto błąd dotyczący wyznaczania mimośrodu statycznego występujący w wersji 1.36.
FD-Win-1997  1.18 
Poprawiono uwzględnianie warunku mimośrodu na rysunku bryły naprężeń pod fundamentem.
PL-Win  3.30 
Poprawiono wyznaczanie reakcji wypadkowej i średniej dla ścian.
RM-Zelb-1992  1.36 
Poprawiono wyznaczanie mimośrodu statycznego przy określaniu efektów II rzędu dla elementów nieobciążonych poprzecznie.
RM-Stal-1993  1.49 
Usunięto możliwość wystąpienia niezgodności wyników SGU, po utworzeniu dokumentu wymiarowania dla kombinacji obciążeń PN-B, przy wyłączonych obwiedniach i przy wyłączonych wartościach maksymalnych.
RM-3d-Stal-1993  1.94 
Usunięto możliwość wystąpienia niezgodności wyników SGU, po utworzeniu dokumentu wymiarowania dla kombinacji obciążeń PN-B, przy wyłączonych obwiedniach i przy wyłączonych wartościach maksymalnych.
PL-Win  3.29 
Poprawiono wydruk sił wewnętrznych na podporach niepodatnych.
FD-Win-1997  1.17 
Poprawiono zachowanie programu po zmianach na liście gruntów. Poprawiono funkcję wykrywania nakładających się fundamentów. Wprowadzono weryfikację i korektę danych wczytywanego zadania.
PL-Win  3.28 
W ustawieniach zadania dodano włącznik "Redukcja momentów pod siłami skupionymi" oraz poprawiono obliczanie reakcji w ścianach.
FD-Win-1997  1.16 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas czytania zadania zapisanego w poprzedniej wersji programu.
FD-Win-1997  1.15 
Poprawiono dokument wyników wymiarowania fundamentów.
PL-Win  3.27 
Wprowadzono redukcję momentów zginających w miejscu występowania siły skupionej.
RM-Zelb-1992  1.35 
Poprawiono wyznaczanie powierzchni zbrojenia rozciąganego Asl przy sprawdzaniu nośności na ścinanie.
RM-Stal-1993  1.48 
Poprawiono uwzględnianie imperfekcji przy wymiarowaniu prętów według teorii II-rzędu.
RM-Zelb  6.22 
Poprawiono uwzględnianie minimalnej długości zakotwienia na końcach wymiarowanego elementu. Pręty zbrojenia, które dochodzą do węzłów (xA=0 lub xB=L) uważa się za odpowiednio zakotwione, niezależnie o stanu włącznika w opcjach „Uwzględnij min. długość zakotwienia”.
RM-Zelb-1992  1.34 
Poprawiono uwzględnianie minimalnej długości zakotwienia na końcach wymiarowanego elementu. Pręty zbrojenia, które dochodzą do węzłów (xA=0 lub xB=L) uważa się za odpowiednio zakotwione, niezależnie o stanu włącznika w opcjach „Uwzględnij min. długość zakotwienia”.

Cadsis 2016-2022

Screen