RM-3d-Azur

Moduł do wymiarowania dwuteowych dźwigarów ażurowych w modelu przestrzennym


Background of RM-3d-Azur

RM-3d-Azur jest składnikiem pakietu 3D przeznaczonym do wymiarowania dwuteowych dźwigarów ażurowych.

Pobierz instalator

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 1.5 
Poprawiono uwzględnianie odsunięć od węzła A i B dla wartości ekstremalnych.
Wersja 1.4 
Poprawiono zachowanie programu po zmianie przekroju z poziomu okna wymiarowania pręta.
Wersja 1.3 
Poprawiono wyświetlanie siły wewnętrznych w oknie wymiarowania przy włączonych obwiedniach.
Wersja 1.2 
Z okna wymiarowania usunięto włącznik „Obwiednie”.

wcześniejsze zmiany

Więcej o module

Cechy
  • automatyczne uwzględnianie sił przekrojowych w obu kierunkach
  • zgodność obliczeń z zaleceniami zawartymi w monografii M. Łubiński, A. Filipowicz, W. Żółtowski, Konstrukcje metalowe, Część I, Podstawy projektowania, Arkady W-wa 2000 oraz w PN-90/B-03200
  • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku wymiarowania w dowolnym przekroju dźwigara
  • automatyczne wyszukiwanie miarodajnego warunku i położenia przekroju dla określonej kombinacji grup obciążeń
  • automatyczne ustalanie kombinacji grup obciążeń, która decyduje nośności dźwigara
  • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych pręta dla potrzeb wymiarowania z możliwością dokonywania zmian
  • zmianę parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych oraz wymiarowania
  • swoboda tworzenia dokumentacji graficzno-tekstowej, dzięki wykorzystaniu gotowych arkuszy RTF, opracowanych w konwencji obliczeń ręcznych, eksportowanych do edytorów tekstu (WordPad, MS Word, OpenOffice)

Cadsis 2016-2024

Screen