Changelog

Spis zmian w FD-Win

Ostatnie zmiany

FD-Win  3.7 
Poprawiono tworzenie dokumentu wymiarowania.
FD-Win  3.6 
Poprawiono wyświetlanie nazwy zadania, z którego dokonano importu obciążeń.
FD-Win  3.5 
Umożliwiono importowanie fundamentów z programów RM-Win i RM-3d jednocześnie dla wielu podpór wraz z ich układem i obciążeniami oraz umożliwiono definiowanie i zmianę parametrów dla grupy fundamentów.
FD-Win  2.18 
Usunięto błąd w wydrukach zbrojenia fundamentu na zakładce "Wyniki wymiarowania fundamentów".
FD-Win  2.17 
Poprawiono wymiarowanie stopy fundamentowej na przebicie.
FD-Win  2.16 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Range check error” podczas obliczania osiadań fundamentu.
FD-Win  2.15 
Poprawiono dokładność i stabilność obliczeń osiadań fundamentów.
FD-Win  2.14 
Poprawiono uwzględnianie ciężaru podłoża posadzek.
FD-Win  2.13 
Poprawiono wykres naprężeń pierwotnych w podłożu dla wyników II stanu granicznego. Na wykresie został uwzględniony wypór wody w gruncie nawodnionym.
FD-Win  2.12 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas generowania wydruku projektu.
FD-Win  2.10 
Zmieniono sposób otwierania i zapisywania plików danych programu.
FD-Win  2.9 
Zmieniono sposób pobierania reakcji podporowych z programów statycznych. Obecnie możliwe jest pobieranie reakcji z RM-Win 2D i 3D, przy użyciu tego samego mechanizmu.
FD-Win  2.8 
Wprowadzono możliwość definiowania do 10 gruntów użytkownika oraz usunięto możliwość wystąpienia błędu na rysunku naprężeń w gruncie.
FD-Win  2.7 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Range check error” podczas generowania dokumentu wydruku.
FD-Win  2.6 
Umożliwiono pobieranie wartości reakcji podporowych z RM_Win 11.
FD-Win  2.5 
Zapisywanie w rejestrach informacji o położeniu okien.
FD-Win  2.4 
Poprawiono rysunki prezentujące wyniki I stanu granicznego dla stopy fundamentowej.
FD-Win  2.3 
Usunięto możliwość wystąpienia problemu z wyświetlaniem opisów kolumn w "Tabeli warunków przemieszczeniowych".
FD-Win  2.2 
Usunięto błąd przekroczenia zakresu kolekcji.

Cadsis 2016-2022

Screen