Changelog

Spis zmian w FD-Win-1997

Ostatnie zmiany

FD-Win-1997  1.31 
Poprawiono wybór wykresu naprężeń odpowiedniego dla danych wyników w oknie analizy stanów granicznych.
FD-Win-1997  1.30 
Dodano komunikaty informacyjne związane z osiadaniem. Ukryto nieobsługiwaną jeszcze funkcję importu reakcji z PL-Win.
FD-Win-1997  1.29 
Dodano kontrolę nakładania się fundamentów przy pobieraniu reakcji dla istniejącego fundamentu, z uwzględnieniem położenia podpory.
FD-Win-1997  1.28 
Zoptymalizowano program pod kątem czasu obliczeń osiadań fundamentów.
FD-Win-1997  1.27 
Wprowadzono nowe rozszerzenie dla projektów FD-Win-1997 (*.fndx). Dodano możliwość włączenia obligatoryjnego warunku mimośrodu dla każdego fundamentu oddzielnie.
FD-Win-1997  1.26 
Wprowadzono sprawdzanie warunków GEO dla podejścia DA2*. Dodano możliwość sprawdzania nośności fundamentu w warunkach bez odpływu dla przejściowej sytuacji obliczeniowej. Do parametrów gruntu dodano wytrzymałość charakterystyczną na ścinanie w warunkach bez odpływu cuk. Zmieniono sposób wyliczania oporu bocznego fundamentu.
FD-Win-1997  1.25 
Poprawiono import fundamentu w przypadku braku wymiarów słupa.
FD-Win-1997  1.24 
Poprawiono wyświetlanie zbrojenia rozdzielczego w oknie wymiarowania ławy.
FD-Win-1997  1.23 
Dodano możliwość sortowania tabeli wyników SGN.
FD-Win-1997  1.22 
Poprawiono oznaczenie wymiarów słupa na rysunku w zakładce "Położenie".
FD-Win-1997  1.21 
Poprawiono konwersję danych z programu FD-Win oraz zastosowano klasyfikację gruntów wg PN-EN ISO 14688.
FD-Win-1997  1.20 
Umożliwiono edycję zaimportowanego zbioru obciążeń fundamentu (konieczne zaznaczenie opcji "Dopuszczalna edycja listy kombinacji obc. importowanych" w ustawieniach zadania).
FD-Win-1997  1.19 
W ustawieniach zadania dodano opcję "Warunek dopuszczalnego mimośrodu obc. traktuj jako obligatoryjny".
FD-Win-1997  1.18 
Poprawiono uwzględnianie warunku mimośrodu na rysunku bryły naprężeń pod fundamentem.
FD-Win-1997  1.17 
Poprawiono zachowanie programu po zmianach na liście gruntów. Poprawiono funkcję wykrywania nakładających się fundamentów. Wprowadzono weryfikację i korektę danych wczytywanego zadania.
FD-Win-1997  1.16 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas czytania zadania zapisanego w poprzedniej wersji programu.
FD-Win-1997  1.15 
Poprawiono dokument wyników wymiarowania fundamentów.
FD-Win-1997  1.14 
Poprawiono wartość współczynników γ przy zaznaczonej opcji "normowe". Zredukowano rozmiar zapisywanych plików projektu.
FD-Win-1997  1.13 
Zmieniono domyślne wartości parametrów gruntu w oknie definiowania nowego gruntu. Poprawiono wczytywanie projektów z poprzednich wersji.
FD-Win-1997  1.12 
Ulepszono sposób definiowania ław fundamentowych. Dodano dwa nowe narzędzia: Łuk i Węzeł. Usprawniono usuwanie obciążeń.

Cadsis 2016-2023

Screen