Changelog

Spis zmian w FD-Win-1997

Ostatnie zmiany

FD-Win-1997  1.24 
Poprawiono wyświetlanie zbrojenia rozdzielczego w oknie wymiarowania ławy.
FD-Win-1997  1.23 
Dodano możliwość sortowania tabeli wyników SGN.
FD-Win-1997  1.22 
Poprawiono oznaczenie wymiarów słupa na rysunku w zakładce "Położenie".
FD-Win-1997  1.21 
Poprawiono konwersję danych z programu FD-Win oraz zastosowano klasyfikację gruntów wg PN-EN ISO 14688.
FD-Win-1997  1.20 
Umożliwiono edycję zaimportowanego zbioru obciążeń fundamentu (konieczne zaznaczenie opcji "Dopuszczalna edycja listy kombinacji obc. importowanych" w ustawieniach zadania).
FD-Win-1997  1.19 
W ustawieniach zadania dodano opcję "Warunek dopuszczalnego mimośrodu obc. traktuj jako obligatoryjny".
FD-Win-1997  1.18 
Poprawiono uwzględnianie warunku mimośrodu na rysunku bryły naprężeń pod fundamentem.
FD-Win-1997  1.17 
Poprawiono zachowanie programu po zmianach na liście gruntów. Poprawiono funkcję wykrywania nakładających się fundamentów. Wprowadzono weryfikację i korektę danych wczytywanego zadania.
FD-Win-1997  1.16 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas czytania zadania zapisanego w poprzedniej wersji programu.
FD-Win-1997  1.15 
Poprawiono dokument wyników wymiarowania fundamentów.
FD-Win-1997  1.14 
Poprawiono wartość współczynników γ przy zaznaczonej opcji "normowe". Zredukowano rozmiar zapisywanych plików projektu.
FD-Win-1997  1.13 
Zmieniono domyślne wartości parametrów gruntu w oknie definiowania nowego gruntu. Poprawiono wczytywanie projektów z poprzednich wersji.
FD-Win-1997  1.12 
Ulepszono sposób definiowania ław fundamentowych. Dodano dwa nowe narzędzia: Łuk i Węzeł. Usprawniono usuwanie obciążeń.
FD-Win-1997  1.11 
Poprawiono optymalizację wymiarów fundamentu oraz zmieniono sposób wymiarowania fundamentów betonowych.
FD-Win-1997  1.10 
Poprawiono kierunki importowanych reakcji z RM-3d.
FD-Win-1997  1.9 
Poprawiono zachowanie programu przy zadawaniu i optymalizacji rozmiarów stopy kołowej.
FD-Win-1997  1.8 
Poprawiono sprawdzanie nośności ławy, gdy jej szerokość jest równa grubości ściany fundamentowej. Poprawiono działanie okna "Metryka zadania". Dodano przycisk "Wyniki wymiarowania".
FD-Win-1997  1.7 
Poprawiono tworzenie dokumentu wymiarowania.
FD-Win-1997  1.6 
Poprawiono wyświetlanie nazwy zadania, z którego dokonano importu obciążeń.
FD-Win-1997  1.5 
Projektowanie posadowień bezpośrednich według PN-EN 1997-1.

Cadsis 2016-2022

Screen