Changelog

Spis zmian w PL-Win

Ostatnie zmiany

PL-Win  3.33 
Usprawniono działanie okienek na stanowisku z wieloma monitorami. Usunięto możliwość wystąpienia błędu "TGLLista.render" przy wyświetlaniu wyników na przekroju płyty.
PL-Win  3.32 
Usunięto możliwość wystąpienia błędnych wyników ugięć SGU po zapisie pliku spl i otwarciu w drugiej instancji programu.
PL-Win  3.31 
Poprawiono wyświetlanie nośności obszaru przebicia NRd,max.
PL-Win  3.30 
Poprawiono wyznaczanie reakcji wypadkowej i średniej dla ścian.
PL-Win  3.29 
Poprawiono wydruk sił wewnętrznych na podporach niepodatnych.
PL-Win  3.28 
W ustawieniach zadania dodano włącznik "Redukcja momentów pod siłami skupionymi" oraz poprawiono obliczanie reakcji w ścianach.
PL-Win  3.27 
Wprowadzono redukcję momentów zginających w miejscu występowania siły skupionej.
PL-Win  3.26 
Umożliwiono definiowanie średnicy prętów zbrojenia z dokładnością do 0,1 mm. Poprawiono skalowanie rysunków na wydruku wyników obliczeń. Poprawiono wyświetlanie współczynników w oknie narzędzia "Wynik w węźle".
PL-Win  3.25 
Poprawiono błąd związany ze współczynnikiem obciążeniowym przy tworzeniu wydruków pojedynczej kombinacji STR 6.10b. Wyświetlane wartości były zawyżone. Poprawka nie wpływa na wyniki zbrojenia.
PL-Win  3.24 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access Violation" przy sprawdzaniu przebicia. Przyspieszono działanie wizualizacji na niektórych kartach graficznych - dotyczy w szczególności podkładu dxf oraz map zbrojenia. Usunięto przeszkodę, uniemożliwiającą poprawne uruchomienie programu dla kart graficznych z OpenGL 1.1.
PL-Win  3.23 
Poprawiono sposób przyjmowania współczynników materiałowych dla kombinacji wyjątkowych. Poprawiono również wydruk masy zbrojenia strzemionami w rejonie przebicia oraz wydruk wartości reakcji w słupach.
PL-Win  3.22 
Usunięto efekt "ząbkowania" wykresów momentu zginającego dla ścian.
PL-Win  3.21 
Zmodyfikowano sposób obliczania ugięć SGU dla płyt obróconych względem globalnego układu współrzędnych.
PL-Win  3.20 
Wyłączono uwzględnianie obciążeń powierzchniowych, wychodzących poza kontur płyty (włączono w 3.9).
PL-Win  3.19 
Skrócono czas wykonywania kombinatoryki przy dużej liczbie grup obciążeń.
PL-Win  3.18 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "List index out of bounds" po wykonaniu obliczeń.
PL-Win  3.17 
Poprawiono działanie okna definiowania głowic słupów oraz wizualizację parametru słupa Lg. Poprawiono obsługę grup obciążeń, w których γf1=γf2. Dodano funkcję ułatwiającą przechodzenie z wyników w węźle na konkretną kombinację STR lub SGU. Zmieniono domyślny gatunek stali w obszarze zbrojenia, na pobierany z właściwości płyty, w której się zawiera.
PL-Win  3.16 
Poprawiono aktualizowanie wyników ścian po zmianie grup obciążeń. Poprawiono wyświetlanie listy obciążeń. Poprawiono wczytywanie plików utworzonych w wersji 2.
PL-Win  3.15 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Out of memory" podczas rysowania izolinii.
PL-Win  3.14 
Przywrócono poprzedni sposób wyznaczania szerokości rozwarcia rys (3.12). Poprawiono wyświetlanie map zbrojenia brakującego dla płyt bez zadeklarowanych siatek zbrojeniowych (3.10). Wprowadzono dokładniejsze wyznaczanie ciężaru własnego głowicy słupa. Usunięto możliwość wystąpienia błędu 'Invalid class typecast' podczas wczytywania starszych projektów.

Cadsis 2016-2022

Screen