Changelog

Spis zmian w RM-3d-Azur

Ostatnie zmiany

RM-3d-Azur  1.5 
Poprawiono uwzględnianie odsunięć od węzła A i B dla wartości ekstremalnych.
RM-3d-Azur  1.4 
Poprawiono zachowanie programu po zmianie przekroju z poziomu okna wymiarowania pręta.
RM-3d-Azur  1.3 
Poprawiono wyświetlanie siły wewnętrznych w oknie wymiarowania przy włączonych obwiedniach.
RM-3d-Azur  1.2 
Z okna wymiarowania usunięto włącznik „Obwiednie”.
RM-3d-Azur  1.1 
Usunięto błąd wyznaczania wartości ekstremalnych wymiarowania.
RM-3d-Azur  1.0 
Moduł do wymiarowania prętów o przekroju ażurowym, współpracujący z programem RM-WIN-3D.

Cadsis 2016-2023

Screen