Changelog

Spis zmian w RM-3d-Sin

Ostatnie zmiany

RM-3d-Sin  1.5 
Poprawiono uwzględnianie odsunięć od węzła A i B dla wartości ekstremalnych.
RM-3d-Sin  1.4 
Poprawiono uwzględnianie wpływu ścinania na ugięcia pręta.
RM-3d-Sin  1.3 
Poprawiono zachowanie programu po zmianie przekroju z poziomu okna wymiarowania pręta.
RM-3d-Sin  1.2 
Poprawiono wyświetlanie siły wewnętrznych w oknie wymiarowania przy włączonych obwiedniach.
RM-3d-Sin  1.1 
Z okna wymiarowania usunięto włącznik „Obwiednie”.
RM-3d-Sin  1.0 
Moduł do wymiarowania prętów o przekroju z falistym środnikiem, współpracujący z programem RM-WIN-3D.

Cadsis 2016-2024

Screen