Changelog

Spis zmian w RM-3d-Stal

Ostatnie zmiany

RM-3d-Stal  3.68 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".
RM-3d-Stal  3.67 
Umożliwiono bezpośrednie zadawanie wartości momentu krytycznego dla zwichrzenia pręta.
RM-3d-Stal  3.66 
Poprawiono układ i skalowanie okna definiowania podziału pręta na przęsła.
RM-3d-Stal  3.65 
Poprawiono określanie długości L dla zwichrzenia.
RM-3d-Stal  3.64 
Poprawiono działanie włącznika "Dla wszystkich przęseł" w kontekście wymiarowania "Zwichrzenie".
RM-3d-Stal  3.63 
Zmieniono sposób określania ugięć granicznych dla warunków SGU przy wyłączonym "Liczone od cięciwy pręta". Dodano włączniki umożliwiające zadawanie wielkości "L".
RM-3d-Stal  3.62 
Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowych według PN.
RM-3d-Stal  3.61 
Zmieniono działanie kontekstów wymiarowania "Długości wyboczeniowe" i "Zwichrzenie".
RM-3d-Stal  3.60 
Poprawiono wyświetlanie wyników wymiarowania grupy prętów w przypadku wystąpienia nieprawidłowych podatności węzłów przy wyznaczaniu długości wyboczeniowych według mechaniki.
RM-3d-Stal  3.59 
Zmieniono sposób określania klasy przekroju. Obecnie, w pewnych sytuacjach, wyznaczona klasa przekroju może być niższa.
RM-3d-Stal  3.58 
Usunięto możliwość wyznaczenia nieprawidłowych (bardzo dużych) długości wyboczeniowych prętów.
RM-3d-Stal  3.57 
Poprawiono wyznaczanie współczynników ß przy sprawdzaniu ściskania ze zginaniem.
RM-3d-Stal  3.56 
W kontekście SGU dodano możliwość bezpośredniego zadawania granicznych wartości przemieszczeń.
RM-3d-Stal  3.55 
Poprawiono przyjmowanie wartości loω dla zwichrzenia przy zmianie podziału przęseł pręta.
RM-3d-Stal  3.54 
Usunięto błąd wymiarowania niepracujących cięgien przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-3d-Stal  3.53 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu wyznaczania długości wyboczeniowych wg mechaniki przy włączonych obwiedniach dla układów zawierających cięgna.
RM-3d-Stal  3.52 
Poprawiono sprawdzanie złożonego stanu środników, które nie są równoległe do osi głównych przekroju.
RM-3d-Stal  3.51 
Usunięto błąd „Access violation” występujący w wersji 3.50 przy wyświetlaniu dokumentu wymiarowania.
RM-3d-Stal  3.50 
W tabeli wyników wymiarowanie prętów w kolumnie „Grupa” dodano nazwy grup nadrzędnych.
RM-3d-Stal  3.49 
Przyśpieszono wyznaczanie wartości maksymalnych warunków nośności elementu.

Cadsis 2016-2022

Screen