Changelog

Spis zmian w RM-3d-Stal-1993

Ostatnie zmiany

RM-3d-Stal-1993  1.95 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".
RM-3d-Stal-1993  1.94 
Usunięto możliwość wystąpienia niezgodności wyników SGU, po utworzeniu dokumentu wymiarowania dla kombinacji obciążeń PN-B, przy wyłączonych obwiedniach i przy wyłączonych wartościach maksymalnych.
RM-3d-Stal-1993  1.93 
Poprawiono w wersji 32-bitowej sprawdzanie nośności na ścinanie przy przekroczonej nośności na skręcanie.
RM-3d-Stal-1993  1.92 
Poprawiono działanie okna definiowania danych wymiarowania dla wielu prętów.
RM-3d-Stal-1993  1.91 
Poprawiono sprawdzanie klasy przekroju przy zginaniu w obu płaszczyznach pręta.
RM-3d-Stal-1993  1.90 
Poprawiono sprawdzanie nośności gałęzi prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Stal-1993  1.89 
Umożliwiono bezpośrednie zadawanie wartości momentu krytycznego dla zwichrzenia pręta.
RM-3d-Stal-1993  1.88 
Poprawiono układ i skalowanie okna definiowania podziału pręta na przęsła.
RM-3d-Stal-1993  1.87 
Poprawiono określanie długości L dla zwichrzenia.
RM-3d-Stal-1993  1.86 
Poprawiono działanie włącznika "Dla wszystkich przęseł" w kontekście wymiarowania "Zwichrzenie".
RM-3d-Stal-1993  1.85 
Zmieniono sposób określania ugięć granicznych dla warunków SGU przy wyłączonym "Liczone od cięciwy pręta". Dodano włączniki umożliwiające zadawanie wielkości "L".
RM-3d-Stal-1993  1.84 
Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowych na podstawie podatności węzłów określonych w sposób uproszczony.
RM-3d-Stal-1993  1.83 
Zmieniono działanie kontekstów wymiarowania "Długości wyboczeniowe" i "Zwichrzenie".
RM-3d-Stal-1993  1.82 
Poprawiono tworzenie dokumentu wymiarowania w części dotyczącej nośności pręta zginanego i ściskanego.
RM-3d-Stal-1993  1.81 
Umożliwiono wybór rodzaju kombinacji obciążeń stosowanej do sprawdzania warunków SGU.
RM-3d-Stal-1993  1.80 
Poprawiono wyświetlanie wyników wymiarowania grupy prętów w przypadku wystąpienia nieprawidłowych podatności węzłów przy wyznaczaniu długości wyboczeniowych według mechaniki.
RM-3d-Stal-1993  1.79 
Dodano pliki dokumentów wymiarowania w języku niemieckim.
RM-3d-Stal-1993  1.78 
Usunięto możliwość pojawienia się komunikatu "Wystąpił błąd podczas wymiarowania pręta!" przy wymiarowaniu elementów, których przekrój zawiera rury okrągłe.
RM-3d-Stal-1993  1.77 
Poprawiono wyznaczanie naprężeń przy sprawdzaniu nośności rur okrągłych klasy 4.
RM-3d-Stal-1993  1.76 
Zmieniono sposób uwzględniania stateczności lokalnej i określania przekroju efektywnego rur okrągłych klasy 4. Dodany został kontekst wymiarowania oparty na normie PN-EN 1993-1-6.

Cadsis 2016-2022

Screen