Changelog

Spis zmian w RM-Azur

Ostatnie zmiany

RM-Azur  3.3 
Poprawiono inicjowanie danych wymiarowania.
RM-Azur  3.2 
Poprawiono wyświetlanie siły wewnętrznych w oknie wymiarowania przy włączonych obwiedniach.
RM-Azur  3.1 
Poprawiono rejestrowanie zmian danych wymiarowania.
RM-Azur  2.2 
Rozszerzono sprawdzanie nośności dla kombinatoryki obciążeń o kombinacje dla przemieszczeń wezłów.

Cadsis 2016-2024

Screen