Changelog

Spis zmian w RM-Drew

Ostatnie zmiany

RM-Drew  4.25 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Range check error" przy nieprawidłowym położeniu płytek kolczastych.
RM-Drew  4.24 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek prętów wielogałęziowych.
RM-Drew  4.23 
Poprawiono określanie nośności obliczeniowej zakotwienia płytek kolczastych.
RM-Drew  4.22 
Uwzględniono wpływ wymiarów przekroju na wytrzymałość drewna na rozciąganie i zginanie.
RM-Drew  4.21 
Zmieniono sposób sprawdzania nośności połączeń przewiązek wewnętrznych prętów wielogałęziowych.
RM-Drew  4.20 
Poprawiono sprawdzanie nośności łączników przewiązek wewnętrznych prętów wielogałęziowych.
RM-Drew  4.19 
Poprawiono określanie nośności płytek kolczastych występujących w połączeniach węzła B.
RM-Drew  4.18 
Zaktualizowano własności drewna klejonego zgodnie z PN-EN 14080:2013.
RM-Drew  4.17 
Zaktualizowano cechy materiałowe poszczególnych klas drewna zgodnie z PN-EN 338:2016.
RM-Drew  4.16 
Poprawiono wyznaczanie naprężeń tnących dla złożonych przekrojów skrzynkowych (typ Ic).
RM-Drew  4.15 
Poprawiono wyznaczanie nośności łączników trzpieniowych dla połączeń elementów z różnych gatunków drewna.
RM-Drew  4.14 
Poprawiono oznaczenia osi dla charakterystyk przekroju wyświetlanych w oknie wymiarowania pręta.
RM-Drew  4.13 
Zmieniono sposób przechowywania danych o położeniu osłabień otworami wzdłuż osi pręta.
RM-Drew  4.12 
Poprawiono odnajdywanie wartości ekstremalnych po wklejeniu danych wymiarowania z innego pręta.
RM-Drew  4.11 
Poprawiono uwzględnianie osłabień otworami przy wymiarowaniu prętów.
RM-Drew  4.10 
Poprawiono uwzględnianie podcięć na końcach prętów dla przekrojów prostokątnych o szerokości większej niż wysokość (b>h).
RM-Drew  4.9 
Zaktualizowano nośności płytek kolczastych na postawie nowszych aprobat technicznych uwzgledniających zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
RM-Drew  4.8 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” przy otwieraniu okna wymiarowania pręta.
RM-Drew  4.7 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” podczas generowania słupkowego diagramu nośności.
RM-Drew  4.6 
Poprawiono przyjmowanie minimalnego rozstawu łączników a2 w połączeniach trzpieniowych (gwoździe, śruby, wkręty), w których zastosowano płytki stalowe lub sklejkę.
RM-Drew  4.5 
Poprawiono przyjmowanie minimalnych rozstawów i odległości śrub w połączeniach z płytkami stalowymi.
RM-Drew  4.4 
Zmieniono opis klas trwania obciążeń zmiennych w kontekście „Stan graniczny użytkowania”.
RM-Drew  4.3 
Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowej pręta wg mechaniki.
RM-Drew  4.2 
Poprawiono określanie kierunku działania siły w stosunku do włókien w połączeniach na śruby.
RM-Drew  4.1 
Poprawiono rejestrowanie zmian danych wymiarowania.
RM-Drew  4.0 
Moduł dostosowany do współpracy z RM_Win 11.
RM-Drew  3.8 
Rozszerzono sprawdzanie nośności dla kombinatoryki obciążeń o kombinacje dla przemieszczeń wezłów.
RM-Drew  3.7 
Poprawiono wyznaczanie naprężeń przy zginaniu niektórych przekrojów złożonych.
RM-Drew  3.6 
Poprawiono uwzględnianie odległości a4 dla połączeń trzpieniowych dla ostrego kąta łączonych elementów.
RM-Drew  3.5 
Usunięto możliwość zawieszania programu przy wyliczaniu diagramu nośności dla kombinatoryki z teorią II-rzędu.
RM-Drew  3.4 
Wyłączono możliwość wprowadzania osłabień dla przekrojów złożonych.
RM-Drew  3.3 
Usunięto błąd przy liczeniu nośności w połączeniach trzpieniowych z zastosowaniem płytek stalowych lub sklejki.

Cadsis 2016-2024

Screen