Changelog

Spis zmian w RM-Drew-1995

Ostatnie zmiany

RM-Drew-1995  1.25 
Zgodnie z poprawką A2:2014 zmieniono sposób określania współczynnika Kshape dla skręcania elementów o przekroju prostokątnym.
RM-Drew-1995  1.24 
Zmieniono sposób wyznaczania ugięć końcowych elementu zgodnie z poprawką do normy A2:2014.
RM-Drew-1995  1.23 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek prętów wielogałęziowych.
RM-Drew-1995  1.22 
Poprawiono wyznaczanie ugięć w kontekście SGU dla elementów o zmiennym przekroju.
RM-Drew-1995  1.21 
Poprawiono wyznaczanie nośności śrub na docisk pod kątem do włókien.
RM-Drew-1995  1.20 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".
RM-Drew-1995  1.19 
Poprawiono uwzględnianie prętów sąsiednich przy sprawdzaniu nośności połączeń na płytki kolczaste.
RM-Drew-1995  1.18 
Poprawiono wyświetlanie warunku nośności na docisk.
RM-Drew-1995  1.17 
Poprawiono wyświetlanie kombinacji obciążeń dla kontekstu SGU przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Drew-1995  1.16 
Poprawiono sprawdzanie nośności połączeń trzpieniowych zawierających jeden łącznik.
RM-Drew-1995  1.15 
Przyjęto nieciągły sposób podparcia elementu przy sprawdzaniu naprężeń docisku.
RM-Drew-1995  1.14 
Poprawiono określanie współczynnika kc,90 przy sprawdzaniu ściskania w poprzek włókien.
RM-Drew-1995  1.13 
Poprawiono reakcję programu na zmianę obciążenia prostopadłego do płaszczyzny układu (kontekst "Siły przekrojowe").
RM-Drew-1995  1.12 
W dokumencie wymiarowania poprawiono podstawienia wyrażeń (6.23), (6.24) i (6.32).
RM-Drew-1995  1.11 
Usprawniono działanie kontekstu wymiarowania "Docisk".
RM-Drew-1995  1.10 
Dodano nowy kontekst wymiarowania związany z nośnością drewna na docisk (ściskanie pod kątem lub w poprzek włókien).
RM-Drew-1995  1.9 
Poprawiono wartość współczynnika γM dla drewna klejonego oraz określanie nośności obliczeniowej zakotwienia płytek kolczastych.
RM-Drew-1995  1.8 
Poprawiono określanie długości wyboczeniowej wg metody uproszczonej dla prętów przegubowych.
RM-Drew-1995  1.7 
Uwzględniono wpływ wymiarów przekroju na wytrzymałość drewna na rozciąganie i zginanie.
RM-Drew-1995  1.6 
Uwzględniono efektywną liczbę łączników przy określaniu nośności połączeń na łączniki trzpieniowe.

Cadsis 2016-2023

Screen