Changelog

Spis zmian w RM-Obc

Ostatnie zmiany

RM-Obc  4.16 
Poprawiono wyświetlanie rysunku dla obciążenia wiatrem ściany pionowej i wymiary pól dla obciążenia wiatrem wzdłuż kalenicy dachu dwuspadowego wg PN-EN. Poprawiono oznaczenia pola B i C dla wiatru działającego na wiaty jedno i wielospadowe. Poprawiono działanie okna zadawania ciężaru wiązarów wg PN-B oraz poprawiono zapis dodatków użytkownika.
RM-Obc  4.15 
Usunięto problem z zachowaniem powiązania obciążeń wiatrem w programach statycznych z zestawieniem obciążeń. Poprawiono zaokrąglanie wartości oraz wyświetlanie wartości obciążeń wiatrem tablicy, flagi i elementów o przekroju walca. Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access Violation” przy zapisie zestawiania. Poprawiono skalowanie linii wymiarowych w oknie programu.
RM-Obc  4.14 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy zamykaniu okna zestawienia obciążeń.
RM-Obc  4.13 
W oknie definiowania obciążeń poprawiono wyświetlanie listy obciążeń użytkownika ("Dodatki").
RM-Obc  4.12 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" podczas dołączania pozycji z innego zestawienia obciążeń.
RM-Obc  4.11 
Rozszerzono program o możliwość definiowania własnych tabeli użytkownika ("Dodatki"), które pozwalają na wprowadzenie do programu ciężarów i obciążeń użytkowych nieokreślonych w normach.
RM-Obc  4.10 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas definiowania obciążenia śniegiem wg PN-EN.
RM-Obc  4.9 
Dodano automatyczne aktualizowanie wartości obciążeń pobranych z zestawienia.
RM-Obc  4.8 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu konwersji podczas uruchamiania modułu.
RM-Obc  4.7 
Zmieniono sposób definiowania obciążeń „Ciężar/Stałe” oraz „Użytkowe/Zmienne”.
RM-Obc  4.6 
Uzupełniono procedury dołączania obciążeń zastawienia podczas kopiowania obciążeń z innego projektu.
RM-Obc  4.5 
Poprawiono wyznaczanie współczynnika ekspozycji dla obciążeń wiatrem według PN.
RM-Obc  4.4 
Nowa wersja modułu zestawienia obciążeń zawierająca normy PN oraz PN-EN.
RM-Obc  3.13 
Poprawiono wykres rozkładu ciśnienia wiatru dla budowli walcowych.
RM-Obc  3.12 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas wprowadzania wartości L2 dla obciążenia śniegiem dachów na różnej wysokości. Poprawiono wyświetlanie kolumn tabeli zestawienia obciążeń.
RM-Obc  3.11 
W interfejsie modułu uwzględniono wielkość i rodzaj czcionki określanej w opcjach programu RM_3d i RM_Win.
RM-Obc  3.10 
Dostosowano skalowanie okien do trybu wysokiej rozdzielczości Windows 10.
RM-Obc  3.9 
Usunięto usterkę w obliczaniu współczynnika C2 dla dachów z przegrodą.
RM-Obc  3.8 
Usunięto błąd pojawiający się po zamknięciu rm_obc.exe.
RM-Obc  3.7 
Usunięto błąd dla obciążenia wiatrem elementów budowli "Pokrycia i łączniki".
RM-Obc  3.6 
Poprawiono sposób przyjmowania "Cz" dla budowli walcowych.
RM-Obc  3.5 
Poprawiono sposób przyjmowania współczynnika Cw dla budynków otwartych.
RM-Obc  3.4 
Poprawiono sposób liczenia współczynników C4 i C5 dla obciążenia śniegiem dachów złożonych.
RM-Obc  3.3 
Usunięto brak podstawienia "$Strefa$" w dokumencie dla wiatru wg AZ1.
RM-Obc  3.2 
Aktywna mapa stref wiatru wg AZ1.
RM-Obc  3.1 
Uwzględnienie poprawki AZ1 normy PN-77/B-02011 "Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem".

Cadsis 2016-2023

Screen