Changelog

Spis zmian w RM-Profile

Ostatnie zmiany

RM-Profile  1.9 
Poprawiono importowanie danych profilu z pliku DXF.
RM-Profile  1.8 
W formułach określających współrzędne wierzchołków profilu umożliwiono stosowanie funkcji trygonometrycznych sin, cos i tan.
RM-Profile  1.7 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas importowania kształtu profilu z pliku DXF.
RM-Profile  1.6 
Umożliwiono import z pliku DXF geometrii ścianek oraz geometrii konturu profilu.
RM-Profile  1.5 
Poprawiono diagnostykę importu rysunku z pliku DXF.
RM-Profile  1.4 
Umożliwiono import modelu ściankowego profilu z pliku DXF.
RM-Profile  1.3 
Usprawniono działanie edytora profili.

Cadsis 2016-2024

Screen