Changelog

Spis zmian w RM-Sin

Ostatnie zmiany

RM-Sin  3.6 
Poprawiono inicjowanie danych wymiarowania.
RM-Sin  3.5 
Poprawiono wyświetlanie siły wewnętrznych w oknie wymiarowania przy włączonych obwiedniach.
RM-Sin  3.4 
Poprawiono uwzględnianie wpływu ścinania na przemieszczenia pręta przy obliczeniach z zalecanymi wartościami współczynników obciążeniowych γf wg PN-EN.
RM-Sin  3.3 
Poprawiono uwzględnia wpływu siły poprzecznej na ugięcia w SGU przy włączonych obwiedniach.
RM-Sin  3.2 
Poprawiono przyjmowanie stali 18G2A dla pasów dźwigara.
RM-Sin  2.2 
Rozszerzono sprawdzanie nośności dla kombinatoryki obciążeń o kombinacje dla przemieszczeń wezłów.
RM-Sin  2.1 
Dopuszczono środniki wysokości od 250 oraz pasy o grubości od 6 mm.

Cadsis 2016-2022

Screen