Changelog

Spis zmian w RM-Spol

Ostatnie zmiany

RM-Spol  4.15 
Poprawiono wyświetlanie schematu węzła w oknie danych połączenia „Spawane do blachy węzłowej”.
RM-Spol  4.14 
W dokumencie wymiarowania wprowadzono wyróżnianie przekroczonych warunków nośności.
RM-Spol  4.13 
Usunięto błąd „Range check error” występujący dla podstaw słupa utworzonych w starszych wersjach programu.
RM-Spol  4.12 
Umożliwiono wymiarowanie połączeń prętów z profili ażurowych oraz z falistym środnikiem.
RM-Spol  4.11 
Zmieniono wygląd wzorów znajdujących się w oknach wyników wymiarowania.
RM-Spol  4.10 
Usunięto błąd występujący przy wymiarowaniu połączenia „Śrubowe do żebra”.
RM-Spol  4.9 
Usunięto możliwość nieprawidłowego sygnalizowania niewłaściwego doboru śrub w oknie danych połączenia doczołowego. Komunikat pojawiał się po zmianie stanu włącznika „Sprężane”.
RM-Spol  4.8 
Usunięto możliwość nieprawidłowego wyświetlania rysunku połączenia węzła.
RM-Spol  4.7 
Poprawiono sprawdzanie nośności spoin łączących blachę węzłową z pasami w połączeniu „Spawane do blachy węzłowej”.
RM-Spol  4.6 
Poprawiono podstawienie warunków nośności na siłę poprzeczną dla modelu plastycznego w dokumencie wymiarowania podstawy słupa wg PN-B-03215:1998.
RM-Spol  4.5 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Invalid floating point operation” przy tworzeniu dokumentu wymiarowania podstawy słupa wg PN-85.
RM-Spol  4.4 
Poprawiono identyfikowanie łączonych prętów podczas odczytywania danych połączenia doczołowego spawanego.
RM-Spol  4.3 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „List index out of bounds” przy wymiarowaniu podstawy słupa.
RM-Spol  4.2 
Poprawiono wyświetlanie nośności spoiny czołowej w oknie wyników wymiarowania dla połączenia pręta do blachy węzłowej.
RM-Spol  4.0 
Moduł dostosowany do współpracy z RM_Win 11.
RM-Spol  3.34 
W dokumencie wymiarowania zmieniono zapis warunków nośności na siłę poprzeczną dla połączenia stopy słupa z fundamentem.
RM-Spol  3.33 
Poprawiono wyświetlanie okna danych dla połączeń doczołowych na śruby. Poprawka dotyczy dostępności włącznika "Sprężane".
RM-Spol  3.32 
Poprawiono przyjmowanie modułów E i G przy wyznaczaniu sił krytycznych. Poprzednio przyjmowane stałe wartości niezależnie od określonych w bibliotece materiałów.
RM-Spol  3.31 
Poprawiono wyznaczanie długości zakotwienia śrub fajkowych dla podstaw słupa wg PN-B-03215:1998.
RM-Spol  3.30 
Poprawiono odnajdywanie prętów połączenia po zmianie numeracji prętów układu.

Cadsis 2016-2022

Screen