Changelog

Spis zmian w RM-Stal

Ostatnie zmiany

RM-Stal  5.23 
Zwiększono liczbę cyfr znaczących w podstawieniach do wzorów na siły krytyczne w dokumencie wymiarowania.
RM-Stal  5.22 
Poprawiono uwzględnianie cięgien przy wyznaczaniu diagramu nośności prętów.
RM-Stal  5.21 
Poprawiono działanie kontekstu "Łączniki – smukłości zastępcze" dotyczącego prętów wielogałęziowych.
RM-Stal  5.20 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy przechodzeniu do kontekstu "Środnik w złożonym stanie naprężenia".
RM-Stal  5.19 
Poprawiono dostępność kontekstu zwichrzenia dla niektórych rodzajów przekrojów złożonych.
RM-Stal  5.18 
Zmieniono sposób określania klasy przekroju. Obecnie, w pewnych sytuacjach, wyznaczona klasa przekroju może być niższa.
RM-Stal  5.17 
Poprawiono wyznaczanie biegunowego promienia bezwładności „is” dla przekrojów wielogałęziowych. Wielkość ta nie ma wpływu na nośność prętów wielogałęziowych.
RM-Stal  5.16 
W dokumencie wymiarowania wprowadzono wyróżnianie przekroczonych warunków nośności.
RM-Stal  5.15 
Poprawiono uwzględnianie stateczności giętno-skrętnej dla przekrojów zamkniętych w normowym warunku (58).
RM-Stal  5.14 
Zmieniono wygląd wzorów znajdujących się w oknie wymiarowania.
RM-Stal  5.13 
Poprawiono sprawdzanie nośności na ściskanie przekrojów zawierających profile parametryczne nierozpoznanego typu.
RM-Stal  5.12 
Wprowadzono zabezpieczenie przed wymiarowaniem prętów o przekrojach zawierających profile parametryczne, które nie posiadają zdefiniowanego modelu ściankowego.
RM-Stal  5.11 
Poprawiono uwzględnianie zwichrzenia dla przekrojów zamkniętych.
RM-Stal  5.10 
Poprawiono metodę scalania ścianek profili połączonych spawami.
RM-Stal  5.9 
Poprawiono sygnalizowanie przekroczenia smukłości pręta ściskanego o numerze 1.
RM-Stal  5.8 
Poprawiono wyszukiwania najniekorzystniejszego warunku wymiarowania.
RM-Stal  5.7 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy wymiarowaniu prętów o przekrojach zawierających różne rodzaje stali.
RM-Stal  5.6 
Dodano ograniczenie h/1000 dla przemieszczeń poziomych przy sprawdzaniu warunków SGU.
RM-Stal  5.5 
Usunięto błąd „Access violation” występujący przy wydruku tabelarycznych wyników wymiarowania (opcja „Pliki/Wydruk”) dla obwiedni sił wewnętrznych.
RM-Stal  5.4 
Usunięto błąd występujący po zmianie przekroju w oknie wymiarowania dla wyników wg teorii II-rzędu.

Cadsis 2016-2022

Screen