Changelog

Spis zmian w RM-Win 3d

Ostatnie zmiany

RM-Win 3d  8.82 
Dostosowano przekazywanie reakcji podpór do programu FD-Win-1997
RM-Win 3d  8.81 
Poprawiono wyznaczanie domyślnej płaszczyzny obciążenia powierzchniowego w 64-bitowej wersji.
RM-Win 3d  8.80 
Poprawiono określanie momentu bezwładności przy skręcaniu Jt dla dwuteowników nierównoległościennych.
RM-Win 3d  8.79 
Poprawiono wyświetlanie okna grup obciążeń.
RM-Win 3d  8.78 
Wprowadzono możliwość łączenia grup obciążeń pochodzących z jednego źródła, które przy ustalaniu kombinacji obciążeń wg PN-EN 1990 traktowane są jako pojedyncze oddziaływanie - to samo ψ.
RM-Win 3d  8.77 
Ulepszono algorytm rozkładania obciążeń powierzchniowych na pręty układu.
RM-Win 3d  8.76 
Dodano rysowanie osi lokalnego układu współrzędnych związanego z orientacją podpór.
RM-Win 3d  8.75 
Poprawiono zestawienie materiałów w dokumencie wydruku dla kształtowników skratowania stalowych prętów wielogałęziowych. Dla zadań utworzonych wcześniej, konieczne jest zaktualizowanie materiału łącznika w oknie wymiarowania stali.
RM-Win 3d  8.74 
Poprawiono rozkładanie obciążeń powierzchniowych.
RM-Win 3d  8.73 
Usunięto możliwość nieprawidłowego rozkładania obciążeń powierzchniowych w 32-bitowej wersji programu.
RM-Win 3d  8.72 
Poprawiono algorytm rozkładania obciążeń powierzchniowych.
RM-Win 3d  8.71 
Rozszerzono kopiowanie danych wymiarowania o dane dotyczące sposobu łączenia gałęzi prętów wielogałęziowych.
RM-Win 3d  8.70 
Usunięto ograniczenie długości komentarza we własnościach zadania.
RM-Win 3d  8.69 
Dodano możliwość powiększania widoku konstrukcji względem kursora myszy (skrolowanie przy wciśniętym klawiszu CTRL).
RM-Win 3d  8.68 
Usprawniono wykorzystanie obwiedni sił wewnętrznych w wymiarowaniu elementów układu.
RM-Win 3d  8.67 
Poprawiono wizualizację obciążeń powierzchniowych oraz dodano sprawdzanie poprawności konturu obszaru obciążenia.
RM-Win 3d  8.66 
Poprawiono importowanie zadań 2D.
RM-Win 3d  8.65 
Program dostosowano do współpracy z modułem, który umożliwia wymiarowanie elementów drewnianych wg PN-EN 1995.
RM-Win 3d  8.64 
Zmieniono parametry algorytmu podziału obciążeń powierzchniowych.
RM-Win 3d  8.63 
Poprawiono podstawianie nazw rodzajów wyników w dokumentach przy wyłączonej opcji "Alternatywne kombinacje obliczeniowe PN-EN".

Cadsis 2016-2022

Screen