Changelog

Spis zmian w RM-Zelb

Ostatnie zmiany

RM-Zelb  6.16 
Przywrócono wyznaczanie wymaganego zbrojenia głównego.
RM-Zelb  6.15 
Poprawiono wyznaczanie powierzchni Act,eff (obliczenia szerokości rozwarcia rys) dla przekrojów teowych.
RM-Zelb  6.14 
Poprawiono działanie okna kombinacji grup obciążeń.
RM-Zelb  6.13 
W dokumencie wymiarowania wprowadzono wyróżnianie przekroczonych warunków nośności.
RM-Zelb  6.12 
Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowej w kierunku prostopadłym do płaszczyzny układu.
RM-Zelb  6.11 
Poprawiono skalowanie paska narzędzi w oknie wymiarowania elementu żelbetowego.
RM-Zelb  6.10 
Poprawiono dokument wymiarowania w sekcji „Długości wyboczeniowe” oraz poprawiono uwzględnianie wpływu smukłości pręta dla zadanych wartości lcol.
RM-Zelb  6.9 
Poprawiono wyliczenia momentów Msdx i Msdy w dokumencie wymiarowania w sekcji „Siły Przekrojowe”.
RM-Zelb  6.8 
Uwzględniono wpływ obciążeń temperaturą na ugięcia elementów żelbetowych.
RM-Zelb  6.7 
Poprawiono definiowanie stref zbrojenia strzemionami i uniemożliwiono powstawanie stref o zerowej długości.
RM-Zelb  6.6 
Usunięto błąd występujący po zmianie przekroju w oknie wymiarowania dla wyników wg teorii II-rzędu.
RM-Zelb  6.5 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy przesuwania znacznika przekroju w oknie wymiarowania.
RM-Zelb  6.4 
Usunięto błąd występujący po zmianie wymiarów przekroju z poziomy okna wymiarowania elementu żelbetowego.
RM-Zelb  6.3 
Poprawiono wyznaczanie ugięć dla obciążeń całkowitych.
RM-Zelb  6.2 
Poprawiono wyznaczanie nośności na ścinanie przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych. Poprawiono wyznaczanie rys prostopadłych.
RM-Zelb  6.0 
Moduł dostosowany do współpracy z RM_Win 11.
RM-Zelb  5.28 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu polegającego na wyświetlaniu i eksportowaniu zerowych sił przekrojowych w kontekście "Siły przekrojowe".
RM-Zelb  5.27 
Uniemożliwiono sprawdzanie ścinania dla obróconych przekrojów teowych i dwuteowych.
RM-Zelb  5.26 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas eksportu danych do BiK.
RM-Zelb  5.25 
Usunięto możliwość wystąpienia w dokumencie wymiarowania błędnej informacji na temat uwzględniania smukłości w kierunku prostopadłym do płaszczyzny ustroju.

Cadsis 2016-2020

Screen