Changelog

Spis zmian w RM-Zelb

Ostatnie zmiany

RM-Zelb  6.25 
Poprawiono sprawdzanie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane Ftd dla elementów podwójnie zbrojonych.
RM-Zelb  6.24 
Poprawiono określanie minimalnego pola przekroju zbrojenia podłużnego.
RM-Zelb  6.23 
Poprawiono wyznaczanie ugięć elementu żelbetowego w układach zawierających pręty o zmiennym przekroju.
RM-Zelb  6.22 
Poprawiono uwzględnianie minimalnej długości zakotwienia na końcach wymiarowanego elementu. Pręty zbrojenia, które dochodzą do węzłów (xA=0 lub xB=L) uważa się za odpowiednio zakotwione, niezależnie o stanu włącznika w opcjach „Uwzględnij min. długość zakotwienia”.
RM-Zelb  6.21 
Poprawiono określanie Act,eff przy wyznaczaniu rys prostopadłych dla przekrojów teowych.
RM-Zelb  6.20 
W oknie obciążeń Obc.: ... uwzględniono wpływ włącznika "Od cięciwy pręta" na kombinację grup obciążeń Umax.
RM-Zelb  6.19 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Invalid class typecast", po kliknięciu przycisku Obc.: ... z kombinacją.
RM-Zelb  6.18 
Zmieniono sposób przyjmowania współczynnika β przy wyznaczaniu szerokości rozwarcia rys na automatyczny.
RM-Zelb  6.17 
Przy wyznaczaniu ugięć uwzględniono podatności i osiadania podpór oraz wpływ zarysowania na sztywność sąsiednich elementów żelbetowych.
RM-Zelb  6.16 
Przywrócono wyznaczanie wymaganego zbrojenia głównego.
RM-Zelb  6.15 
Poprawiono wyznaczanie powierzchni Act,eff (obliczenia szerokości rozwarcia rys) dla przekrojów teowych.
RM-Zelb  6.14 
Poprawiono działanie okna kombinacji grup obciążeń.
RM-Zelb  6.13 
W dokumencie wymiarowania wprowadzono wyróżnianie przekroczonych warunków nośności.
RM-Zelb  6.12 
Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowej w kierunku prostopadłym do płaszczyzny układu.
RM-Zelb  6.11 
Poprawiono skalowanie paska narzędzi w oknie wymiarowania elementu żelbetowego.
RM-Zelb  6.10 
Poprawiono dokument wymiarowania w sekcji „Długości wyboczeniowe” oraz poprawiono uwzględnianie wpływu smukłości pręta dla zadanych wartości lcol.
RM-Zelb  6.9 
Poprawiono wyliczenia momentów Msdx i Msdy w dokumencie wymiarowania w sekcji „Siły Przekrojowe”.
RM-Zelb  6.8 
Uwzględniono wpływ obciążeń temperaturą na ugięcia elementów żelbetowych.
RM-Zelb  6.7 
Poprawiono definiowanie stref zbrojenia strzemionami i uniemożliwiono powstawanie stref o zerowej długości.
RM-Zelb  6.6 
Usunięto błąd występujący po zmianie przekroju w oknie wymiarowania dla wyników wg teorii II-rzędu.

Cadsis 2016-2023

Screen